صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

نقاشی با قلم سیاه و زغال بسیار زیبا می باشد حال یک هنرمند نیجری با خلق آثاری زیبا از خود چهره های را ترسیم نموده است که هر کسی ببیند فکر می نماید که همگی عکس های واقعی می باشند ولی در واقع همگی نقاشی می باشند این هنرمند در نقاشی هایش حنی عرق صورت فرد را نیز نقاشی کرده است این باعث شده است که نقاشی ها بسیار واقعی دیده شوند ترسیم جزئیات نقاشی های این هنرمند بسیار دقیق و زیبا می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال را درسایت سماتک خواهید خواند با ما همراه باشید.

 

هنرمند نیجریایی «آرینز استنلی» با مدادهای زغالی و گرافیتی روی کاغذهای بزرگ کارتریج کار می کند و پرتره های عظیمی از سوژه هایش خلق می کند. او بیش از 200 ساعت روی هریک از آثارش کار می کند و به زحمت روی جزئیات کوچک و دقیق کار می کند تا بازتاب نور، قطرات عرق یا ژولیدگی مو را به زیبایی نمایش دهد. استنلی روی رئالیسم و احساسات و درام پرتره هایش تمرکز دارد. مقیاس هر قطعه همیشه بزرگتر از واقعی است و جنبه سه بعدی غیرطبیعی به آن می افزاید.

 

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

صورت های نقاشی شده واقعی با گرافیک و زغال

 

منبع :  bartarinha.ir

جدیدترین مطالب