طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

هر قومی و مردمی در جهان برای اعتقادات خو درسم ها و آیین های خاصی دارند خیلی از افراد در هندوستان چهره خود را مانند خدایان خود نقاشی می نمایند سنت های قوم هندوستان بسیار عجیب و جالب می باشد که بسیاری از مردم هندوستان به این آیین ها اعتقاد خاصی دارند یک مراسم در قوم هندو وجود دارد که باید چهره خود را شبیه چهره های مقدس خدایان هندو رنگ آمیزی نمایند تا بتوانند در آن مراسم شرکت نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو را در سایت سماتک خواهید خواند با ما همراه باشید.

 

اعتقادات مذهبی به روش های مختلفی در سراسر جهان بیان می شود. انسان ها روش های مختلفی را برای پرستش خدای خود انتخاب می کنند. آن ها تمام انرژی و خلاقیت خود را برای ساخت بناها، مجسمه ها، آیکون ها و … عجیب و باشکوه به کار می گیرند. به غیر از هنر معماری که در هر مذهب متفاوت است، آن ها خودشان را از طریق طرح لباس و یا مدل مویشان نیز متمایز می کنند.

 

آنچه درمورد مردان مقدس هندو جالب است، روشی است که چهره خود را رنگ می کنند. این مراسم تیلاک نام دارد که پیشانی، محل قرارگیری چشم سوم یا چشم بصیرت را نقاشی می کنند. نقاشی ها به شکل ها و با ترکیبات رنگی مختلفی انجام می شوند که نماد خدایی است که خودشان را به او اختصاص داده اند. هنر و طراحی بخش ضروری تکامل انسان از آغاز زمان بوده اند که نقش اساسی در اینکه مردم چگونه خدا را می پرستند دارد.

 

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

طراحی و ترسیم نقاشی بر چهره های مقدس هندو

 

منبع:  bartarinha.ir

جدیدترین مطالب