تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

نقاشی های که برخی از هنرمندان طراحی می نمایند از سبک های گوناگونی استفاده شده است که آیستره یکی از این سبک نقاشی ها می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر نقاشی آبستره را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

در این پروژه طراحی یک نقاش خوش ذوق به نام بن هاینه نقاشی های آبستره ای را بر روی صفحات بزرگ چوبی کشیده که برای هر کدام ساعت ها وقت گذاشته است.

مسئله ی جالب در مورد این نقاشی ها این است که در هر کدام از این آثار یک انسان قرار داده شده که با توجه به ترکیبات اطراف، تشخیص دادن در برخی موارد به آسانی ممکن نیست. به گزارش سماتک نتیجه ی نهایی کارهای بن هاینه بسیار جالب و چشمگیر بوده و برخی از آثار او در فروشگاه های بزرگ قرار گرفته اند.

 

این نقاشی به هنری گفته می شود که به هیچ صورت و شکلی در جهان قابل شناسایی نمی باشد و تنها از رنگ های استفاده شده است که  دوست دارد هنرمند برای بیان مفاهیم خود بهره بگیرد.در ادامه شما را به تماشای برخی از آثار این هنرمند زبردست دعوت می کنیم.

 

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

تصاویر نقاشی آبستره

 

منبع: rooziato.com

جدیدترین مطالب