نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو

یک هنرمند در اسپانیا توانسته است با خلاقیت خاص روی دیوارهای حومه شهر نقاشی های زیبای سه بعدی ترسیم نماید که توجه خیلی از افراد را به خود جلب کرده است و حومه شهر را بسیار زیباتر کرده است در این نقاشی ها با القا از سبک پیکاسو و ترکیب کوبیسم و رئالیسم استفاده شده است در ادامه تصاویر زیبای از نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو را در سایت سماتک خواهید دید.

 

«بلین» هنرمند متولد 1979 در لینارس اسپانیا با روش ماهرانه خود در گسترش کدهای هایپررئالیسم در مناظر حومه ای شهر مشهور شده است. حس طبیعی تناسب ها اجازه می دهد بلین از سال 2001 که کارش را آغاز کرده، به عنوان یک مرجع در نظر گرفته شود. نقاشی دیواری های او تنها با تکنیک اسپری و بدون استفاده از استنسیل ایجاد شده اند و در میان دیگر آثار هنری التقاطی جهان به راحتی شناخته می شوند.

 

در 15 سال اخیر، بلین طبیعت انسان را از طریق تلاشش در درک اشکال و خطوط ثبت می کند. او اکنون به دنبال نوع دیگری از لذت زیبایی شناسی است. به همین دلیل است که اجرای زوایای متعدد از چهره و بدن را در کارش آغاز کرده و سعی می کند حس بهتری از تنوع در تجارب و احساسات انسانی را ارائه دهد. شکستن قواعد تناسب یک منبع الهام بزرگ برای اوست و منجر به کشف یک هنر ذهنی تر می شود. در این فرآیند، بلین از رنگ های زنده استفاده می کند و بافت ها را ترکیب می کند. این فاصله از تناسبات سبک جدید و منحصربفردی از قبل ایجاد می کند. بلین این تجربه را «پست نئو کوبیسم» می نامد و احترام خود را نسبت به آثار شگفت انگیز استاد اسپانیایی پابلو پیکاسو ابراز می کند.

 

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو

نقاشی های دیواری با القا از سبک پیکاسو + تصاویر

جدیدترین مطالب