نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های که با رنگ روغن ترسیم می شوند و سه بعدی هستند واقعی به نظز می رسند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

 به گزارش سماتک : هایپررئالیسم با الهام از فتورئالیسم یک مدرسه نقاشی معاصر است که باعث توهم عکاسی می‌شود. هنرمندان با پیشرفت دوربین ها، لنز‌ها و تجهیزات دیجیتال توانسته اند دقت عملشان را افزایش دهند و یک ژانر کاملا جدید از هنر معاصر را ایجاد کنند. برخلاف نقاشان فتورئالیسم که ممکن است تغییرات زیباشناختی انجام دهند و عمدا برخی جزئیات را برای تقلید از تصاویر عکاسی حذف کنند، هایپررئالیست‌ها رویکرد واقعی‌تر و دقیق تری به نمایش دارند. نقاشان فتورئالیست مانند خود عکس ها، عناصر عمق میدان، پرسپکتیو و حتی نقطه کانونی را به کار می‌گیرند. اما از آنجه که هنر هایپررئالیست یک واقعی دروغین را ارائه می‌دهد به مهارت بسیار زیادی نیاز دارد. در اینجا گلچینی از آثار بهترین هنرمندانی که استاد این سبک هستند و آثارشان امکانات بی نهایت سبک هایپررئالیست را نشان می‌دهد مشاهده می‌کنید.

 

نقلشی های به سبک  هایپررئالیسم ترسیم می شود واقعی به نظر می رسد و خیلی از افراد وقتی به نقاشی نگاه می نمایند حس نمی کنند یک نقاشی می باشد نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند.

 

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

 

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

نقاشی های غیر واقعی که واقعی به نظر می رسند

 

منبع: bartarinha.ir

جدیدترین مطالب