شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه و سری زیبای شعرهای عاشقانه برای همسر و جدیدترین شعر عاشقانه داغ و سری جدید شعرهای عاشقانه جدید خفن عاشقانه

 

❤دوست داشتن
تــــو

زیبا ترین آهنگیست
ڪه در حافظه ے
قـلــبم
ســـیو شده….. ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤ در دهانت دوستت دارم هاے زیادے پنهان ڪرده اے
ڪہ جز بہ بوسہ ڪشف نخواهند شــد
میبوسمت تــا هــــردو عـــاشـــق شــویــم
تــــو ازبــوســـہ هاے مــــن
مـــن از شنیدن عاشقانہ هاے تــو ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤شاملو نیستم
تا آنچنان ڪه او مے توانست
دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت
از تو وعده ے دیدارے مے خواست
به بند شعر بڪشم
قبانے نیستم
تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم
و عذر تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم
تا به دنبال شعرِ تو بگردم
من فقط شاعرڪے هستم
ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم
جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے
تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم
دوستت دارم ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤ تو را، گم نخواهــم ڪرد!
در من، مانده اے
خیلے وقت است ڪه، تو را،جسـتجو ڪرده ام
مے بینے، تا نامت را،مے برم دستـــانم، مے لـــرزد!
چقدر شور به پا ڪرده اے ‌❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

نمے شود
دوستت نداشت
لجم هم ڪـہ بگیرد از دستت
نهایتش این است ڪـہ
د؋ـتر چـہ ے خاطراتم
پر از ؋ـحش هاے عاشقانـہ مے شود …

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤ درحسرت آغوش تو… هستم بغلم ڪن…
ازعطربروروے تو… مست هستم بغلم ڪن…
ڪے گفتہ ڪہ قرارہ … دور از تو بمونم…
من با احدے … عهدنبستم بغلم ڪن… ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤️نمیدانے

چطور گیج مے شوم

وقتے هرچه مے گردم

معنے نگاهت

در هیچ فرهنگ لغتے

پیدا نمے شود … ! ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤️ دستم را بگیر

………..بـے تـــــــــو

…………….تمام دنیا را

…………هم داشتہ باشم

………………….تهـے دستـــــم ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤ مجلس شوراے قلبم ، طرح چشمت را ڪه دید ..
با سه فوریت ..
به ” مجنونِ تو گشتن ” راے داد .. ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤آغوش تو
فرودگاه ابرهاست
بغل ڪه بگیرے
تن ویتنامے من را
هیروشیمایے سبز
با یورش خلبان هاے جنگے چشمهاے تو
اتفاق مے افتد
من درجمهورے بازوانت
راے به خواب ابدے مے دهم ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤ تا ڪه انگور شود ” مے “
دو سه سالے بڪشد…
” تو “
به یڪ لحظه شدی…
ناب ترین باده ے عشق… ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

❤ دلیلِ صبح
گاهے من…
گاهے تو….
و گاه دستهاے ماست
ڪہ بہ هم مے پیچد
عشـــق ؛ اولِ صبح
عجیب مے چسبد.. ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

 ❤️عشق
چیز عجیبے ست

وقتے از من
دیڪتاتورے مے سازد ، زود رنج
ڪه تنها تو را
انحصارے مے خواهد

از تو
نازڪ دلے
ڪه اشڪ مرا
تاب نمے آورد …

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

عشق چیز عجیبے نیست
شاید
اما
من و تو
عجیب …
عاشق شده ایم ! ❤❤❤

شعرهای عاشقانه داغ زیبا و جدید برای معشوقه

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب