شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر روز دانشجو مناسب برای شما دانشجویان عزیز و گرامی است که در این مقاله مجموعه شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر روز دانشجو

اشعار زیبا به مناسبت روز دانشجو را در این بخش خواهید خواند و اگر به دنبال گلچین شعرهای روز دانشجو هستید با سماتک همراه باشید تا چند شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو را تقدیم به شما علاقه مندان کنیم.

 

گر بودیم معلم یا استاد در دانشگاه.
گر بودیم رسولی در منصب علم.
گر بودیم رسولی همراه با دیگر اندیشه یاران.
امدیم ای دوستان ای جوانان بهر تعلیمی در تعلم از نوین برگهایی در علم تازه.
ماییم بهر دانشجو همراه او هم سوی او.
بذرهایی را افشان کنیم در ذهن شان هم سوی با فکرشان در فراسوی با دید شان.
امدیم پیامی از صلح باشیم بهر دانشجو.
امدیم چون دلسوز استادی همچون درختی استوار باشیم در فکوری ذهن دانشجو.
امدیم چون دلواپسان باشیم که می جویند طریقی راستین بهر دانشجو.
امدیم چونان مریدی در مراد در ره نو علم باشیم بهر دانشجو.
امدیم چونان ورقهای رنگین در روزی سپید باشیم بهر دانشجو.
امدیم جوشان در کوشش سخت وار در علم عمل باشیم بهر پروازبلند دانشجو.
امدیم مانند خون در نو حیاتی بهر امید باشیم در رگهای دانشجو.
امدیم چونان یاد دادن را باشیم در نمونه از شکل سلولی با درک ژن در فکر او.
امدیم باشیم بسان قرمز سلولها در پیروز برگهای دانشجو.
امدیم باشیم شادان نه غم داران با تابندگی درامروزعلم درذهنیت رنگین دانشجو.
امدیم باشیم در تدریس و اموزش چنان نو در تازه های علم وعمل هم تا ببینیم اوج پران ذکاوت درفکر دانشجو.
امدیم باشیم در پژوهش در اغازی دوباره درکشف مطلب همراه با دانشجو.
امدیم باشیم در دیدی دوچندان در سمینار ذهن برتر در علم و پژوهش در تازه های او.
ما بدنبالیم در فرصت تا مجالی در برتری باشد به اندیشه در عبورش ازعلم در کنکاش او.
ما بدنبالیم در فرصت تا در این شدن ها شاید لحظه ای در نوآوری باشد تادرخشش حادث شود درعلم او.
تا شویم شمع فروزان در تابندگی بر نسل حاضر این فرهیختگان ماندگار ازفرزانگی بر ایندگان علم او.

♦ ♦ ♦

دوبیتی روز دانشجو

دانشجو بودنم….
در زمانی که دانشجو بودم خواستم کارها کنم اما،نه نشد

خواستم دانشجویی پـــــُر کار باشم،نــــــــه نشد
اهل علم و درس یک مقدار باشم ،نـــــــــه نشد

خواستم در کلاس درس استاد
جای خواب خوش کمی بیدار باشم،نـــــــه نشد

ای خدا،هروز بی خودکار بودم در کلاس
خواستم یک با با خودکار باشم،نــــــه نشد

خواستم در کلاس درس بعد این
کمتر به فکر صورت دلدار باشم،نــــــــه نشد

خواستم در این اوضاع شوم اقتصاد
کمتر به فکر قیمت و نرخ سیگار باشم،نــــــــه نشد

خواستم کمتر بخندم قاه قاه بعد از این
ساکت ارام چون دیوار باشم، نــــــــه نشد

در خونه دانشجویی هر روز با تخم مرغ بودم
خواستم یک بار بی تخم مرغ باشم،نــــــــه نشد

ای خدا بچه مثبت بودن نیامد به ما
خواستیم یک بار ادم وار باشیم ،نــــــه نشد

♦ ♦ ♦

شعر کوتاه روز دانشجو

خار بودم خواستم تا گل کنم خوشبو شوم
درس خواندم تا که شاید با کسان همسو شوم
جوجه اردک بودم و زشت شبیه قصه ها
آرزو میداشتم تا لحظه ای یک قو شوم
دختر همسایه مان کارش درست و بیست بود
غبطه میخوردم به حالش خواستم چون او شوم
من دلم میخواست پیش این و آن پیچیده و …
مثل یک مجهول در مجهول ، تو در تو شوم
من شب و روزم همه صرف کتاب و درس شد
این دلیلی شد که من دور از همه کم رو شوم
پیش چشم این و آن من بارها جای کباب !!
رد شدم از امتحان تا کتلت و کوکو شوم
چشم هایم را دو دستی دادم و اما سرم
فسفرش را سوخت تا من عالمی بی مو شوم
این غزل حرفش همین است که در عمر گران
من چقدر زجر کشیدم تا که دانشجو شوم

♦ ♦ ♦

شعر خوب در مورد روز دانشجو

نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس
دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس
گفتم که از کجایی در اولین دیدارم
گفتا که از پشت کوه برای کنکور می ایم
گفتم که در پشت کوه به صنعت در چه کوشند
گفتا نکته میخرند به جاش تست میفروشند
گفتم که تست فروشی حافظ جزو ادب نیست
گفتا از درس خوانان ای یار این عجب نیست
گفتم که ایا از دل عاشق شدی به کنکور
گفتا از دل چه گویی بگو تو از درد زور
گفتم که عشق کنکور بگو بر تو چه سان است
گفتا که عشق کنکور بر جان من زیان است
گفتم گر کنکور کند مغز تو را ریش و ریش
گفتا که مغزم بوده اینگونه از سال پیش
گفتم که تازگی ها چه می بینی تو در خواب
گفتا که اورده ام در خواب رتبه ای ناب

♦ ♦ ♦

شعر طنز در مورد روز دانشجو

اهل دانشگاهم
روزگارم در شک نيست
گاهگاهی واحدی می افتم
تا به قول اساتيد قوی پايه شوم
من به آغاز امتحان نزديکم
جزوه ها مي گيرم تا که زيراکس بزنم
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد
نمره ها را زده اند
۵ پيدا بود و ۱۰
۲ پيدا بود و يکی هم ۱۱
من به اندازه يک اپسيلون
آرزو ميکردم که ۱۲ ترمه شوم
چه خيالی که اميدی عبث است
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد
نمره های اندک
آه …. بچه ها در حسرت
حسرت پاس همان درسی که باز هم افتاده اند
بچه ها پخش و پلا
در همه جای حياط
جمعيت انبوه است
بوی مشروطی ها
يک نفر مي گريد…..
و بسی جالب بود که کسی می خندد !
ای دريغ از
پاس يک واحد درس !
من نديدم
کسی را که خجالت بکشد
يا يک اوستادی که ؛ نمره دهد مجانی
آ ه ……
من به يک نمره ۱۰ خشنودم
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد
من نمی دانم که
اين شبانه با روزانه
چه تفاوتها دارد
من نمی دانم که چرا ميگويند
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد.
اهل دانشگاه
روزگارم بد نیست
خنده را می فهمم
و هزاران جوک می پرانم در راه
سایتها را می خوانم
جزوه ها را می بندم
و به فردا می خندم…
شاد بودن ذاتی است
من به یک خنده تو دلشادم

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر ادبی در مورد روز دانشجو

علم چراغ رهت دانش زیبا بجو

صنعت خوش منظرت مهرنما کوبه کو

خشت نخستين كه نهادنـد پاك

گلِ به سرشتنـد ز هر زره خاك

علم و هنر قالب آن كـــار بود

آدم وحــــوا به هنــر يار بود

هر نبــي و آل وي انــدرتلاش

بهر هنر روز وشب اندر معاش

تاكه هنـــر زنده جهان زندگي

علم خــــدا داد,كننـد بندگي

دانش عالــــم به سخن يادشان

حكمت و عزت بود از نامشان

اي توكه دنبال كني علـم روز

طفل رهي كن تو تلاشي هنوز

بهر خرد علم بيامــــوز چنـــد

بهره ببر گوش نما حرف و پند

تا كه تو شاگرد شــوي با صفا

مهر دو چندان بر سد از خــدا

اهــل توكل به خدا درس جوي

غير خدا را مَطلب غيـر شـوي

تا كـــه تـو دانش بنمائي سَرير

حاصل استادتوئي علم بجوبادبير

♦ ♦ ♦

دوبیتی تبریک روز دانشجو

راه فردا را درخشان کن به گام دانشَت
کام عمرت را لبالب کن به جام دانشَت

باغ علمت را شکوفا کن تو با صدها امید
تا ببوید هر کسی گل از پیام دانشَت

چشمه ی مهر تو جوشان باد در شعر و سخن
تا که عطرآگین شود دل از کلام دانشَت

شمس دوران باش،تا یاران تو چون مولوی
در سماع آیند و شادی ، روی بام دانشَت

رهرو راه بصیرت باش،ای دانش پژوه،
تا که بالاتر بری هر دم مقام دانشَت

“روز دانشجو مبارک”بر تو ای جویای علم،
ای که می سازد وطن را انسجام دانشَت

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر روز دانشجو 16 آذر

روشنی بخشِ شب و ظلمتِ ما دانشجوست
مایۀ فخر همه، شوکتِ ما دانشجوست.

نیست در خلقت انسان هدفی غیرِ کمال
برساند به فلک رفعت ما دانشجوست.

مبر از یاد که در شانزدهِ آذر ماه
آن که شد جلوه‌گر غیرتِ ما دانشجوست.

«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهد» تا روزِ وفات
از نبی نقل شده؛ نعمتِ ما دانشجوست.

رهبری گفت: اساتید و دانشجویان؛
آن که آباد کند ملتِ ما دانشجوست.

همچو خورشید که روشن بکند پهنۀ شب؛
رافعِ جهل و غم و غفلتِ ما دانشجوست.

پیرو علم و خِرَد باش «ظفر» می خواهی
بله روی سخن و صحبتِ ما دانشجوست.

♦ ♦ ♦

اشعار کوتاه روز دانشجو

مقامش زهر کس بالاتر است

وگر بالاتری بود، او والاتر است.

شب، آهنگ می زند و روز می رقصد با او

قلب او کوچک است ، نازک تر از یک تار مو

انگشت اشاره به سوی اوست ز هر کوی و دامن

پیکان تیر، به سمت اوست از کمان دشمن

من ندانم چه سری در آن خفته است

که درونش ، نگین عشق و ایمان نهفته است

سربلند و پایدار در ملت است

♦ ♦ ♦

شعر زیبا در مورد روز دانشجو

همه دانشجو ها بخوانند

به نام خداوند استاد ودرس
خداوند ان بچه های نترس

یکی قصه بشنو زمن همچو قند
دهم شرح حال یکی ارجمند

ز دانشجو و درس گویم همی
دهم شرح حالش به دنیا دمی

دم صبح کز خواب پا شود
بگوید من تو شما می شود

هزل گفتن و چرت و پرت و شعار
همیشه بود کارش از دست یار

سرصبح جوراب و کفشش کجاست
یکی زیر تخت و یکی گشته راست

بشوید به هر سال جوراب خود
بگوید به دنیا همین است مد

قیافه نگو همچو دیو است و جن
به قول خودش کرده مویش فشن

دو سه ساعتی شانه بر مو کند
سر و گردن این سو و ان سو کند

بخوابد همیشه به هنگام درس
ندارد ز استاد و شاگرد ترس

دو جیبش زده تار و خالی زپول
قیافه نگو همچو دیو است و غول

نگفتم من از نمره های جناب
گمانم که رفته سر برگه خواب

سه یا چها واحد بیفتد به ترم
نمی داند او فرق تبخیر و جرم

در اخر ندانست لیلی که بود
خر و خر مگس فرقشان در چه بود

بگرید برای دو سه نمره ای
بگرید پر کوزه و خمره ای

غذا خوردنش همچو اسب و نهنگ
تو گویی که با سفره می کرده جنگ

پر از قرص و کافور باشد غذا
پس از انکه خوردش بگیرد عذا

لباسش نگو چین و چاکش زیاد
دل و عاشقی تا ابد زنده باد

موبایلی همیشه به دستش بود
دلش عاشق چشم مستش بود

خدایا بلا ها از او دور کن
پشه ها و زنبور را کور کن

♦ ♦ ♦

شعر راجع به روز دانشجو

درست از وقتی که کنکورُ میداد
سوراخ شد آسمون دانشجو افتاد

تو فکرش صدهزارتا آرزو داشت
تو آیندش یه دنیا آبرو داشت

میدونست با انرژی ای که داره
محاله توی درسی کم بیاره

میگفت : “هرسال نوبل رو من میگیرم
تصور کن اگر یکروز بمیرم!

تمام عالمای حال حاضر
از اون PHDی شاخ تا اکابر

واسم صب تا به شب هی اشک میریزن
چقدر این آدما واسم عزیزن!

دلا زود تنگ میشه وقتی نباشم
خدایا صد هزار سال زنده باشم”

اینا فکرای قبل از ثبت نامه
خوبه! اما هدف هاش کم دوامه

خیال با واقعیت فرق داره
مواظب باش حقیقت برق داره

تو جَوِّ ترم اول گیجه گیجه
خودش خرگوشه و همسر هویجه

واسه جنس مخالف زود میمیره
دیگه یادش میره نمره بگیره

همش دنبال عشق و ازدواجه
درسته ازدواجم احتیاجه

ولی شورش رو داره در میاره
با این کاراش میشه مشروط بیچاره

نوبل پر ، افتخار پر ، آرزو پر
یه وقتا تویِ گِل گیر میکنه خر

ترم دوم همیشه فرق داره
دیگه وقته تلاش و پشت کاره

تلاشی سخت برای خواستگاری
رو قلبش پر شده از یادگاری

ولی یک نیم نگاه داره به درساش
دیگه کم کم داره میریزه ترساش

دیگه این چهارده واحد پاسه پاسه
اگه که پاس نشه دل آس و پاسه

به زورِ امدادِ غیبی و …حالا…!!!
معدل رو دوازده شد ، ماشالا

خلاصه میگذره روزای تحصیل
لم کار دستشه با مغز تعطیل

بیبین ترمای بعد نیست قابل پخش
ندارم بازیگر من واسه این نقش

یه نخ سیگار ، سه تا نون اضافه
مهندس جون نشی دیگه کلافه

نبینم بی خیالِ بی خیالی
نبینم کار و باری تو نداری

نبینم آرزوهات رفته از یاد
شیرینت رفته و وا مونده فرهاد

تنفر داری از استاد و جزوه
تو خرپای حراست عشقت عضوه

ایشلا اینجور آدم بین ما نیست
غلط کردم دانشجو اینجورا نیست

همه حرفام توَهم های شاده
جَوونم ، توی کلم پر ز باده

♦ ♦ ♦

شعر باحال روز دانشجو

استاد از من پرسید چند نمره ز من می خواهی ؟
من از او پرسیدم نمره سیری چند ؟

پدرم استاتیک را از بر داشت و کوئیز هم می داد
درس ها را آن روز حفظ می کردم در خواب

امتحان چیزی بود مثل آب خوردن
درس بی رنجش می خواندم

نمره بی خواهش می آوردم
تا معلم پارازیت می انداخت همه غش می کردند

و کلاس چقدر زیبا بود و معلم چقدر حوصله داشت
درس خواندن آن روز مثل یک بازی بود

کم کمک دور شدیم از آنجا بار خود را بستیم
عاقبت رفتیم دانشگاه به محیط خس آموزش

رفتم از پله دانشکده بالا
بارها افتادم

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر خنده دار روز دانشجو

منم آن فارغ التحصیل بیکار
که دارم درد دلها با تو بسیار

چو گشتم فارغ و مدرک گرفتم
شدم از شور و شادی بنده بیمار

شدم دردانه ی مامان و بابا
که گویی من زدم لایی به نِیمار

سپس آوازه ام در شهر پیچید
شدم مشهور توی کوچه بازار

مهندس می شنیدم نام خود را
به شهر و روستا از درب و دیوار

بزرگ و کوچک و پیر و زن و مرد
مهندس؛ آی مهندس؛ گشت تکرار

هدایا می ستانیدم از آنها
دو دانه سی دی و یک دانه گیتار

پس از یک جشن بی اندازه باحال
شدم آواره تا پیدا کنم کار

ادرارات و صنایع زیر و رو شد
نجستم کار و از غم می زدم زار

دو دستی می زنم بر سر که دیگر
طنابی نیست تا خود را زنم دار

“ز دست دیده و دل هر دو فریاد”
زدم داد و فغان و غرّش و جار

همانا مدرکم را لوله کردم
سپس کردم فرو در معبرِ غار

منی که فارغ و بیکارم اکنون
الهی که زند من را یکی مار

برادر جان مهندس نام من نیست
منم آن فارغ التحصیل بیکار

♦ ♦ ♦

شعر طنز روز دانشجو

خوابگاهی عجیب و تک داریم

در بدنسازی‌اش خرک داریم

گرچه این کاخ هست در «حافظ»

لیک استخر در «ونک» داریم

پولدار و فقیر یکسانند

از همه قشر و هر دهک داریم

روز و شب در تلاش بی‌وقفه

کشت تدریجیِ کپک داریم

تا که ثابت کنیم این شدنی‌ست

طرح گنداندنِ نمک داریم

تا مگر ظرف‌ها تمیز شود

مته، سمباده، کاردک داریم

در کمدهای‌مان به جای کتاب

تیغ اصلاح، کش، پفک داریم

غالباً در نماز آخر وقت

هر دو رکعت سه بار شک داریم

در نمک‌پاش‌مان مربا و

در شکرپاش‌مان نمک داریم

روی بالشت‌هایمان لپ تاپ

زیر بالشت‌ها تشک داریم

فیس‌بوک است شمع محفل ما

ما که ویندوز یا که مک داریم

توی wall همه سرک داریم

بهر ابراز عشق، امروزه

Like داریم، سیخونک داریم

روز و شب حرف می‌زنیم فقط

تا که ثابت کنیم فک داریم

تا بخندیم بی‌جهت با هم

روی دیوارها ترک داریم

شام‌مان لوبیای سحرآمیز

قصه‌ها با جناب جک داریم

از قضا سلف جمعه تعطیل است

پس غذا سوپ جو پرک داریم

این «غذایا» که توی یخچال است

صاحبش کیست؟ ما که شک داریم…

وام‌ها چون که می‌شود واریز

با غذا دائم ایستک داریم

آخر ماه بعد هر وعده

چای جوشیده خنک داریم

در آسانسور به لب دعای سفر

«ربی انی اتوب لک» داریم

شتر مرگ ساکن اینجاست

چشم بیهوده بر کمک داریم

هفته‌ای هفت بار pes داریم

حمله داریم، هافبک داریم

تخته، پاسور و مثلهم هرگز…

منچ داریم… بادکنک داریم…

اهل سیگار عده‌ای تک و توک

اهل آن‌کار توک و تک داریم

روی دیوارهای‌مان عکسِ

خانم جولیا کیک داریم

عاشقیم اکثراً، بنابراین

شعر داریم، نی‌لبک داریم

عاشقی شغل مطمئنی نیست

دو سه معشوقه یدک داریم

طبق «اصل بقای عشق» اگر

نازنین رفت، روشنک داریم

آری این‌گونه است «اوضا»مان

گوییا خانه در درک داریم

بیخودی نیست آخر هر ترم

یک سبد نمره‌های تک داریم..

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

اهل دانشگاهم
روزگارم خوش نیست
ژتونی دارم
خرده پولی
سر سوزن هوشی.
دوستانی دارم بهتر از شمر و یزید
هم چو من مشروط
و اتاقی که در این نزدیکی است
پشت آن کوه بلند.

اهل دانشگاهم
پیشه ام گپ زدن است
گاه گاهی هم می نویسم تکلیف
می سپارم به شما
تا به یک نمره ناقابل بیست كه در آن زندانیست
دلتان زنده شود
چه خیالی، چه خیالی
خوب می دانم گپ زدن بیهودست
دانشم کم عمق است
نق زدن بیهودست.
اهل دانشگاهم
قبله ام آموزش
جانمازم جزوه
مُهرم میز
عشق از پنجره ها می گیرم
همه ذرات وجودم متبلور شده است.
درسهایم را وقتی می خوانم
که خروس می کشد خمیازه
مرغ و ماهی خوابند.
اوستاد از من پرسید
چند نمره می خواهی از من؟
من از او پرسیدم
دل خوش سیری چند؟

*************

شعر در وصف روز دانشجو

اهل دانشگاهم!
اما نیستم دانشجو.
کارت من گمشده است.
من به مشروط شدن نزدیکم
آشنا هستم با سرنوشت همه ی همسفران
نبضشان را می گیرم
هذیانهاشان را می فهمم
من ندیدم هرگز یک نمره بیست
من ندیدم که کسی ترم آخر باشد
من در این دانشگاه چقدر مضطربم
من به یک نمره ناقابل ده خشنودم
و به یک مدرک قناعت دارم.
من نمی خندم اگر دوست من می افتد.
و نمی خندم اگر موی سرم می ریزد
من در این دانشگاه
در سراشیب كسالت هستم
خوب می دانم استاد
كی كوئیز می گیرد
اتوبوس کی می آید
خوب می دانم برگه حذف کجاست
سایت و رایانه آن مال من است
هر کجا هستم باشم
تریا، نقلیه، دانشكده از آن من است
چه اهمیت دارد، گاه اگر می روید خار بی نظمی ها
رختها را بکنیم
پی ورزش برویم
توپ در یک قدمی است
و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است!
و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیست.
و بدانیم اگر سلف نبود همگی می مردیم!
و بدانیم اگر جزوه استاد نبود همه می افتادیم!
و نترسیم از حذف
و بدانیم اگر حذف نبود می ماندیم.
و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم
و نپرسیم كه در قیمه چرا گوشت نبود
اگر بود چرا یخ زده بود
كار ما نیست شناسایی مسئول غذا
كار ما نیست شناسایی بی نظمی ها
كار ما نیست شناسایی هردمبیلی!
كار ما نیست جواب غلطی تحمیلی
كار ما شاید اینست كه در مركز پانچ
پی اصلاح خطاها برویم
کار ما شاید این است که در حسرت یک صندلی خالی،
پیوسته شناور باشیم.
بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم.
كار ما شاید این است
كه مدرک در دست
فرم بی‌گاری یک شركت بی‌پیكر را
پر بكنیم
اهل دانشگاهم
رشته ام علافی‌ست
جیب‌هایم خالی ست
پدری دارم
حسرتش یک شب خواب!
دوستانی همه از دم ناباب
و خدایی كه مرا كرده جواب.
خوب می‌فهمم سهم آینده ی من بی‌كاریست
من نمی‌دانم كه چرا می‌گویند
مرد تاجر خوب است و مهندس بی‌كار
وچرا در وسط سفره ما مدرک نیست!
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
باید از آدم دانا ترسید!
باید از قیمت دانش نالید!
وبه آنها فهماند كه من اینجا فهم را فهمیدم
من به گور پدر علم و هنر خندیدم!

شعر روز دانشجو | شعر زیبا برای تبریک روز دانشجو

شعر روز دانشجو

 

شعر تبریک روز دانشجو به همراه زیباترین اشعار طنز روز دانشجو را در بالا برایتان تهیه و تنظیم کردیم و به مناسبت روز دانشجو شما می توانید سایر مقالات در مورد روز دانشجو 16 آذرماه را در زیر همین پست مرور کنید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب