شعر روز جهانی ناشنوایان | شعر کودکانه برای روز ناشنوایان

شعر روز جهانی ناشنوایان | شعر کودکانه برای روز ناشنوایان

شعر روز جهانی ناشنوایان به همراه زیباترین شعر کودکانه برای روز ناشنوایان را در ادامه این بخش برایتان تهیه و گردآوری کرده ایم. اگر به دنبال زیباترین متن شعر در مورد روز جهانی ناشنوایان هستید با این مقاله همراه ما باشید.

 

شعر روز جهانی ناشنوایان

ما خیل بندگانیم ما را تو می‌شناسی
هر چند بی‌زبانیم ما را تو می‌شناسی

ویرانه‌ئیم و در دل گنجی ز راز داریم
با آنکه بی‌نشانیم، ما را تو می‌شناسی

با هر کسی نگوییم راز خموشی خویش
بیگانه با کسانیم ما را تو می‌شناسی

آیینه‌ایم و هرچند لب بسته‌ایم از خلق
بس رازها که دانیم ما را تو می‌شناسی

از قیل و قال بستند، گوش و زبان ما را
فارغ از این و آنیم ما را تو می‌شناسی

از ظن خویش هرکس، از ما فسانه‌ها گفت
چون نای بی‌زبانیم ما را تو می‌شناسی

در ما صفای طفلی، نفْسُرد از هیاهو
گلزار بی‌خزانیم ما را تو می‌شناسی

آیینه‌سان برابر گوییم هرچه گوییم
یک‌رو و یک‌زبانیم ما را تو می‌شناسی

خط نگه نویسد حال درون ما را
در چشم خود نهانیم ما را تو می‌شناسی

لب بسته چون حکیمان، سرخوش چو کودکانیم
هم پیر و هم جوانیم ما را تو می‌شناسی

با دُرد و صافِ گیتی، گه سرخوشی است گه غم
ما دُرد غم کشانیم ما را تو می‌شناسی

از وادی خموشی راهی به نیک‌روزی است
ما روزبه، از آنیم ما را تو می‌شناسی

کس راز غیر از ما، نشنید بس «امینیم»
بهر کسان امانیم ما را تو می‌شناسی

روز جهانی ناشنوایان مبارک

شعر روز جهانی ناشنوایان | شعر کودکانه برای روز ناشنوایان

شعر کودکانه برای روز ناشنوایان

از کجا آمده ای؟

از دیار ساکن!

… و شما می شنوید

نه به مانند حضور

بلکه آن قلب شما با تمام احساس

نطق دل می شنود با تمامی وجود

و شما می دانید

که دیار ساکن

اهلش از خورشید است

که صدای پر مرغابی را

با همان عطر حضور دل خود می شنود

روز جهانی ناشنوایان گرامی باد

شعر روز جهانی ناشنوایان | شعر کودکانه برای روز ناشنوایان

شعر در مورد روز جهانی ناشنوایان

همۀ صداهای جهان و حرف های جهان خوب نیستند بلکه برخی ما را در گرداب غم و اندوه گرفتار می کنند.
شاید این نداشتن ها نعمتی است که باید قدر آن را دانست.
پس به خود ببالید که خداوند شما را برگزیده است.
روز جهانی ناشنوایان را به شما ناشنوایان تبریک عرض می کنم

∼∼♥∼∼

امید است به یاری پروردگار، هم میهنان ناتوان را بیش از پیش دوست داشته باشیم

و همیشه برای یاری این مهربانان از دل و جان مایه بگذاریم

8 مهر روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

∼∼♥∼∼

خدایا مرا بیاموز که با زبان اشاره ام به مردمان بفهمانم که من نیز چون شمایم.
اگرچه زبان ظاهر و شنوایی ظاهر ندارم اما در باطن شنوایم و در باطن سخن عشق حق می گویم.
با زبان اشاره ی عشق می گویمت که من و امثال من را از ورطه ی ترحم دیگران برهانی.
روز جهانی ناشنوایان گرامی باد

شعر روز جهانی ناشنوایان | شعر کودکانه برای روز ناشنوایان

شعر کوتاه درباره روز ناشنوایان

شما می‌شنوید.
نه با حس شنوائیتان.
بلکه با تمام وجودتان و شما بهتر می‌دانید، تشکر از خدا یعنی چه
روزتان مبارک

∼∼♥∼∼

اگر این فرصت به من داده می شد که یکی از دو حس خود را بازیابم،

ترجیح می دادم نابینا بمانم، ولی بشنوم

روز ناشنوایان گرامی باد

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب