شعری زیبا از شهریار

شعری زیبا از شهریار

شعر خوابی و خماری از شهریار

 

شعری زیبا از شهریار را در سایت سماتک می خوانید. شهریار یکی از بهترین شاعران ایرانی اهل آذربایجان است که هم به زبان ترکی و هم به زبان فارسی شعر های زیادی سروده است. او انواع شعر را در کارنامه ی خود دارد از جمله قصیده غزل قطعه و نیمایی و غیره… امروز میخواهیم شعری بسیار زیبا و معروف از این شاعر بزرگ را بخوانیم.

شعری زیبا از شهریار

دوش در خواب من آن لاله عذار آمده بود

شاهد عشق و شبابم به کنار آمده بود

 

در کهن گلشن طوفانزده خاطر من

چمن پرسمن تازه بهار آمده بود

 

سوسنستان که هم آهنگ صبا می رقصید

غرق بوی گل و غوغای هزار آمده بود

 

آسمان همره سنتور سکوت ابدی

با منش خنده خورشید نثار آمده بود

 

تیشه کوهکن افسانه شیرین میخواند

هم در آن دامنه خسرو به شکار آمده بود

 

عشق در آینه چشم و دلم چون خورشید

می درخشید بدان مژده که یار آمده بود

 

سروناز من شیدا که نیامد در بر

دیدمش خرم و سرسبز به بار آمده بود

 

خواستم چنگ به دامان زنمش بار دگر

نا گه آن گنج روان راهگذار آمده بود

 

لابه ها کردمش از دور و ثمر هیچ نداشت

آهوی وحشی من پا به فرار آمده بود

 

چشم بگشودم و دیدم ز پس صبح شباب

روز پیری به لباس شب تار آمده بود

 

مرده بودم من و این خاطره عشق و شباب

روح من بود و پریشان به مزار آمده بود

 

آوخ این عمر فسونکار به جز حسرت نیست

کس ندانست در اینجا به چه کار آمده بود

 

شهریار این ورق از عمر چو درمی پیچید

چون شکج خم زلفت به فشار آمده بود

 

شعری زیبا از شهریار

جدیدترین مطالب