لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

شعر پاییزی مهدی اخوان ثالث “پادشاه فصل ها پاییز”

شعر پاییزی مهدی اخوان ثالث “پادشاه فصل ها پاییز”

شعر پاییزی مهدی اخوان ثالث “پادشاه فصل ها پاییز”

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش.
باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،
با سکوت پاکِ غمناکش.
سازِ او باران، سرودش باد.
جامه اش شولای عریانی‌ست.
ور جز،اینش جامه ای باید .
بافته بس شعله ی زرتار پودش باد .
گو بروید ، هرچه در هر جا که خواهد، یا نمی خواهد .
باغبان و رهگذران نیست .
باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست
گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد،
ور برویش برگ لبخندی نمی روید؛
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .
باغ بی برگی
خنده اش خونیست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن.
پادشاه فصلها ، شعر پاییز ..(مهدی اخوان ثالث)

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب