فیلم بوسیدن و حمله خرس به مربی زن در سیرک

فیلم بوسیدن و حمله خرس به مربی زن در سیرک

فیلم بوسیدن و حمله خرس به مربی زن در سیرک

 

خرس وحشی و غول پیکر وقتی که داشت در سیرک با مربی هایش گلف بازی می کرد ناگهان پس از اینکه مربی زن را با شدت زیادی بوسید سپس به وی حمله کرد و …

جدیدترین مطالب