کلیپ زنده زنده خوردن بوفالو توسط 3 شیر نر

کلیپ زنده زنده خوردن بوفالو توسط 3 شیر نر

کلیپ زنده زنده خوردن بوفالو توسط 3 شیر نر

شیرهای نر در جنگل های غرب آفریقا امروز یک بوفالوی غول پیکر را زنده زنده خوردند. این شیرها ابتدا از پشت به بوفالو حمله کردند و در چند دقیقه بوفالوی وحشی را از پای درآوردند. ناله های بوفالو در کلیپ بسیار دردناک است.

جدیدترین مطالب