لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن به چه معنا است

مجموعه : ضرب المثل
ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن به چه معنا است

ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن به چه معنا است؟ از قدیم تا به حال ضرب المثل های زیادی بوده است مخصوصا در قدیم بسیار از ضرب المثل به عنوان رساندن معنی حرف خود استفاده می کردند. ولی حال در این دوره بسیار کمتر شده است و خیلی از نسل جوان ما این معانی ضرب المثل ها را نمی دانند در اینجا به کمک سایت سماتک معنی این ضرب المثل را برای شما دوستان توضیح داده ایم.

 

شبی هنگام خواب، صاحب خانه متوجه دزدی شد که وارد خانه شده است. صاحب خانه با زیرکی و به دروغ، به همسرش گفت مقداری پول در چاه داخل حیاط پنهان کرده ام تا از دست دزدان در امان باشد، دزد که صدای صاحب خانه را شنید فریب حرف صاحب خانه را خورد و خوشحال به داخل چاه رفت، سپس صاحب خانه به زنش گفت خانم چون هوا خیلی گرم است امشب رختخواب را در حیاط روی در چاه پهن کن، دزد که در پی یافتن پول به داخل چاه رفته بود هنگامی که از یافتن پول نا امید شد خواست که از چاه بیرون بیاید، اما دید که صاحب خانه روی در چاه خوابیده و به همسرش وعده خرید طلا می دهد و می گوید برای تو چنین و چنان می کنم، دزد از داخل چاه بلند فریاد زد، آهای زن صاحب خانه، من با طناب شوهرت به چاه رفتم، اما تو مواظب باش با طناب او در چاه نروی. بدین ترتیب دزد به دام افتاد.

جدیدترین مطالب