انواع ضرب المثل های ایرانی به انگلیسی

انواع ضرب المثل های ایرانی به انگلیسی

انواع ضرب المثل های ایرانی به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی را در این بخش از سایت سماتک می خوانید. ضرب المثل فارسی به انگلیسی و جدیدترین سری برگردان ضرب المثل های فارسی به انگلیسی را با هم مرور خواهیم کرد.

 

انواع ضرب المثل های ایرانی به انگلیسی

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

Like water off a duck’s back

چون گردکان بر گنبد

To dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

There is honour among thieves

سگ سگ را نمی خورد

ضرب المثل فارسی به انگلیسی

You may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

You saw nothing, you heard nothing

شتر دیدی ندیدی.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

A great ship must have deep water

هر که بامش بیش برفش بیشتر

برگردان ضرب المثل های فارسی به انگلیسی

take a chance while it is available

شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه

two people can do – better than one can alone

دو تا فکر بهتر از یک فکره

Curses come home to roost

تف سر بالا به صاحبش برمیگردد

Spare the rod and spoil the child

کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

ضرب المثل های فارسی به انگلیسی

You can not serve God and mammon

هم خدا خواهی و هم دنیای دون

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

He is a dog in the manager
نه خود خورد نه کس دهد، گنده شود به سگ دهد.

To dance to a person’s tune
به ساز کسی رقصیدن.

ضرب المثل های ایرانی به انگلیسی

One should not look a gift horse in the mouth
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

One swallow does not make summer
با یک گل بهار نمی شود.

Half a loaf is better than no bread

کاچی به از هیچ چیز است

In unity there is strength

یه دست صدا نداره.

ضرب المثل ایرانی به انگلیسی

You can not get blood out of stone.

از آب کره نتوان گرفت.

every cloud has a silver lining
در ناامیدی بسی امید است.

You are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

You can’t keep a good man down

خواستن توانستن است.

ضرب المثل های ایرانی به زبان انگلیسی

smell fishy
کاسه ای زیر نیم کاسه است.

from the cradle to grave
ز گهواره تا گور دانش بجوی.

You pay your money and you take your choice
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

easy come, easy go
باد آورده را باد می برد.

ضرب المثل ایرانی به زبان انگلیسی

To carry coals to Newcastle
زیره به کرمان بردن.

You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

f you cant stand the heat, get out of the kitchen

خر ما از کُرّه گی دم نداشت.

the Weakest goes to the wall
هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

ضرب المثل ها به انگلیسی

While the grass grow, the cow starves
بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

a Word to the wise is enough/sufficient
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

You can’t see the wood for the trees.

آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

The cat dreams of mice
شتر در خواب بیند پنبه دانه.

ضرب المثل انگلیسی

You may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

business is business
حساب حساب است کاکا برادر.

You must lie on the bed you have made

خود کرده را تدبیر نیست.

Horses for courses
هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

ضرب المثلهای فارسی به انگلیسی

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

Strike while the iron is hot

تا تنور داغه نون رو بچسبون.

ou can’t put the clock back

گذشته ها گذشته است.

You must grin and bear it
باید بسوزی و بسازی.

ضرب المثل های انگلیسی و معادل فارسی آنها

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.

third time lucky
تا سه نشه بازی نشه.

You may end him but you’ll not mend him

توبه گرگ مرگ است.

Sweet nothing

حرف های صد من یه غاز.

معادل انگلیسی ضرب المثل های فارسی

You’re only young once

آدم همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

Rome was not built in a day

رم یک روزه ساخته نشد. (گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.)

چند ضرب المثل انگلیسی

Keep your friends close and your enemies closer

دوستانت را نزدیک خود نگه دار و دشمنانت را نزدیک تر. منظور این است که مراقب دشمنانت باش و از آن‌ها غافل نشو تا همیشه جلوی چشمت باشند و از آن‌ها ضربه نخوری

A good beginning makes a good ending

شروع خوب پایان خوب را می‌سازد. (سالی که نکوست از بهارش پیداست.)

The early bird catches the worm

اولین پرنده کرم را به دست می‌آورد. (سحر خیز باش تا کامروا باشی.)

زیباترین ضرب المثل فارسی با ترجمه انگلیسی

Don’t bite the hand that feed you

دستی را که به تو غذا می‌دهد، گاز نگیر. (نمک خوردن و نمکدان شکستن)

You can catch more flies with honey than with vinegar

با عسل بهتر می‌توانی حشره بگیری تا با سرکه. (با اخلاق خوب می‌توان مار را از لانه اش بیرون کشید.)

Don`t bite off more than you van chew

(لقمه بزرگ تر از دهانت برندار.)

ترجمه ضرب المثل های فارسی به انگلیسی

Action speaks louder than words

عمل نسبت به کلمات صدای بلندتری دارد. منظور این است که عمل کردن نسبت به حرف زدن تأثیر بیشتری دارد. (به عمل کار برآید به سخن دانی نیست.)

As you make your bed, you must lie on it

همان طور که رخت خوابت را مرتب کردی باید بر آن بخوابی. (خود کرده را تدبیر نیست یا از ماست که بر ماست.)

A good man in an evil society seems the greatest villain of all

انسان خوب در جمع انسان‌های بد شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.

ضرب المثل های معروف انگلیسی

Don’t speak of secrets in a field that is full of little hills

در زمینی که پر از تپه‌های کوچک است راز خود را بر ملا نکن. یعنی بسیار احتیاط کن که رازت را کجا بر زبان می‌آوری. چون هر کسی ممکن است رازت را فاش کند. (دیوار موش داره. موش هم گوش داره.)

All work and no play makes Jack a dull boy

کار کردن بدون استراحت از جک یک پسر عروسکی می‌سازد. یعنی تنوع و استراحت برای زندگی همه لازم است.

Two heads are better than one

دو سر بهتر از یک سر است. یعنی مشورت و روی هم گذاشتن دو فکر از تنهایی فکر کردن بهتر است.

ضرب المثل های انگلیسی به فارسی

An apple in a day keeps the doctor away

یک سیب در روز پزشک را دور می‌کند. یعنی اگر در روز یک سیب بخوری هرگز بیمار نمی‌شوی.

No news is good news

خبر نداشتن خودش خبر خوب است. (بی خبری، خوش خبری)

Crying over spilt milk

گریه کردن برای شیری که ریخته. منظور مشکلاتی است که در گذشته رخ داده اند و امروز حل شده اند. یادآری این مشکلات دیگر سودی ندارد.

Nothing ventured nothing gained

(نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.)

Don’t count your chickens until they are hatched

(جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند.)

ترجمه ضرب المثل به انگلیسی

East, west, home’s best

(هیچ جا خانه خود آدم نمی‌شود.)

Don’t put all your eggs in one basket

همه تخم مرغ‌هایت را در یک سبد قرار نده. یعنی روی تمام دارایی خود یکجا ریسک نکن

A bird in the hand is worth two in the bush

یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده روی بوته است. یعنی به چیزی که داری قانع باش.

Many a little make a mickle

تعداد زیادی از چیزهای کم مقدار زیادی را تشکیل می‌دهند. (قطره قطره جمع گردد؛ وانگهی دریا شود.)

A penny saved is a penny earned

یک پنی (پول کم، تقریبا معادل یک سنت) را که ذخیره کنی، گویی یک پنی به دست آورده ای.

انواع ضرب المثل های معروف ایرانی

Lie down with dogs, wake up with fleas

کنار سگ‌ها بخواب. صبح با شپش از خواب پا شو.

A poor workman blame his tools

کارگر بی مهارت ابزار کار را مقصر می‌داند. (عروس بلد نیست برقصه، می‌گه زمین کجه.)

A taste of your own medicine

چشیدن مزه داروی خود شخص. وقتی کسی در حق کسی کار بدی کند و شخص مقابل همان کار را در مورد او انجام دهد مثل این است که داروی تلخی را که به دیگری داده، به خودش بدهند.

A chain is no stronger than its weakest link

استحکام زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است. یعنی باید همیشه مراقب نقطه ضعف‌های گروه خود باشیم.

A wolf in sheep’s clothing

گرگی در لباس بره

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once

ترسو پیش از مرگش هزار بار می‌میرد ولی شجاع به جز یک بار طعم مرگ را نمی‌چشد.

All in the same boat

همه ما در یک قایق هستیم. یعنی اگر کار خوبی بکنیم، سود آن به همه ما می‌رسد و اگر کار بدی بکنیم نیز ضرر آن به همه برمی‌گردد. لزوم همکاری به شکل یک گروه در این ضرب المثل وجود دارد.

Birds of a feather, flock together

(کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز)

You can’t judge a book by its cover

تو نمی‌توانی یک کتاب را از روی جلدش قضاوت کنی یعنی قضاوت کردن از روی ظاهر افراد اشتباه است.

ترجمه ضرب المثل فارسی به انگلیسی

Burning the candle at both ends

شمع را از هر دو طرف روشن کردن. در مورد شخصی به کار می‌رود که همیشه در حال کار کردن است و به خود هیچ استراحتی نمی‌دهد.

A shot in the dark

حدس زدن چیزی که واقعیت آن را نمی‌دانی. (تیری در تاریکی)

Against the clock

وقتی به سختی کار کنی تا سر وقت کارهایت را انجام دهی.

 

منتخبی از بهترین ضرب المثل های انگلیسی و معادل فارسی آنها را در این بخش از سایت سماتک برایتان تهیه و گردآوری کردیم که امیدواریم از انواع برگردان ضرب المثل های فارسی به انگلیسی لذت برده باشید.

جدیدترین مطالب