ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی تعداد بسیار زیادی دارند. انواع ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد را در این مطلب سماتک گردآوری کرده ایم. اگر به دنبال ضرب المثل ژاپنی هستید با سماتک همراه باشید.

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی

پول که باشد احمق هم می شود(قربان)

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

انواع ضرب المثل های ژاپن

میمون هم از درخت می افتد

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی

اگر وارد غار ببر نشوید نمی توانید توله اش را شکار کنید

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

معنی ضرب المثل

کسی که دنبال دو خرگوش کند, هیچ کدام را نمی تواند بگیرد

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی با معنی

تلاش آسان تر از آن است که تصور می شود

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی

غم آدمو متفکر می کنه

تفکر آدمو عاقل می کنه

عقل زندگی رو شیرین می کنه

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ریشه ضرب المثل

از پيروزي، کمتر مي توان آموخت و از شکست، بسيار.

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

انواع ضرب المثل ها

کاهلان وقت فراغت ندارند

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی

انسان از پيروزي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شکست خيلي چيزها ياد مي گيرد

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل ژاپنی

بايد حريف را به کمک حريف ديگري بدام انداخت.

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ

ﺣﺘﯽ ﻛﻮﭼﻚ

ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی

“،به خاطر میخی نعلی افتاد

،به خاطر نعلی اسبی افتاد

،به خاطر اسبی سواری افتاد

،به خاطر سواری جنگی شکست خورد

به خاطر شکستی مملکتی نابود شد

و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود”

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

ضرب المثل های ژاپنی معنی دار و پرکاربرد

جدیدترین مطالب