لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تست هوش تصویری بازی با کلمات

مجموعه : تست هوش و معما
تست هوش تصویری بازی با کلمات

تست هوش تصویری بازی با کلمات

تست هوش تصویری با جواب برای اوقات فراغت شما عزیزان در ادامه گردآوری شده است. تست هوش تصویری بازی با کلمات یکی از فکری ترین تست هوش های تصویری است که در این پست سماتک مشاهده می کنید.

 

تست هوش تصویری شماره 1)

 

تست هوش تصویری بازی با کلمات

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

 

تست هوش تصویری شماره 2)

 

تست هوش تصویری بازی با کلمات

تست هوش تصویری بازی با کلمات

 

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

‡‡‡‡

 

پاسخ تست هوش تصویری بازی با کلمات

 

شماره 1)

 

تست هوش تصویری بازی با کلمات

معما با جواب

1. Score

2. Basket

3. Dunk

4. Net

5. Chops

6. Court

 

شماره 2)

 

تست هوش تصویری بازی با کلمات

 معما تصویری

 

1. Friends

2. Balloon

3. Gift

4. Cake

5. Game

6. Party

جدیدترین مطالب