لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تست هوش تصویری با جواب برای افراد باهوش

مجموعه : تست هوش و معما
تست هوش تصویری با جواب برای افراد باهوش

تست هوش تصویری با جواب برای افراد باهوش

تست هوش تصویری سخت با جواب و تست هوش تصویری جدید با جواب در ادامه این بخش از سایت سرگرمی سماتک تهیه و گردآوری شده است. تست هوش تصویری با جواب جدید را در ادامه می بینید:

تست هوش تصویری جدید با جواب

تست هوش تصویری جدید با جواب

 

تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

ο•ο

 

جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید :

 

تست هوش تصویری 2018

تست هوش تصویری 2018

 

1. Orange

2. Wow

3. Cow

4. Guitar

5. Laugh

6. Iowa 

 

تست هوش تصویری بسیار سخت

تست هوش تصویری بسیار سخت

 

1. Cow

2. Apple

3. Farm

4. Sun

5. Pick

6. Barn 

 

مطالب مرتبط با تست هوش تصویری

سوال هوش تصویری سخت با جواب

تست هوش شکلی با جواب

چیستان های جالب با جواب برای افراد باهوش

تست هوش تصویری با جواب سخت

چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی

تست هوش رابطه اعداد با جواب

جدیدترین مطالب