لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

مجموعه : تست هوش و معما
تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

خیلی افراد بسیار باهوش می باشند و در اولین نگاه می توانند اختلاف های عکس ها و معماهای سخت را پیدا نمایند اگر شما هم فکر میکنید خیلی باهوش و تیزبین هستید می توانید هوش خود را امتحان نمایید و اختلاف های کوچک این تصاویر را با یک نگاه پیدا نمایید اگر پیدا کنید مسلما با هوش و تیزبین هستید در ادامه تصاویری از جالب ترین اختلاف های تصاویر چیست را خواهید دید با ما همراه باشید.

 

تست هوش

افراد باهوش، اصولا نگاهی تیزبین هم دارند و به خوبی می توانند ریزترین نکات و اتفاق ها را دیده و تشخیص دهند.

 

از این رو، اگر شما هم خودتان را انسان باهوشی می دانید که هیچ چیز از نگاهش دور نمی ماند، پیشنهاد می کنیم ۹ تصویر را زیر را دیده و تفاوت آن ها را تشخیص دهید.

 

در بخش نظرات نیز تعداد تصاویری که توان تعیین اختلاف آن ها را داشته اید را برایمان بنویسید.

 

۲ اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

۲ اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

3 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

3 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

4 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

4 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

3 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

3 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

3 اختلاف

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

پاسخ

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

تست هوش : تفاوت های میان هر یک از تصاویر را پیدا کنید

جدیدترین مطالب