لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تست هوش رابطه اعداد با جواب

مجموعه : تست هوش و معما
تست هوش رابطه اعداد با جواب

تست هوش رابطه اعداد با جواب

تست هوش یکی از بهترین ها برای سنجش میزان هوش افراد است. تست هوش رابطه اعداد با جواب در ادامه آورده شده است. چهار نفر هستند که هر کدام یک شماره دارند. با توجه به روابطه بین اعداد، آیا می توانید شماره نفر پنجم را حدس بزنید…

 

تست هوش رابطه اعداد با جواب

 

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

¤¤¤¤

 

پاسخ تست هوش رابطه اعداد با جواب

عدد 119 که برابر است با 2,357,947,691 می باشد.

نفر اول:    11

نفر دوم:   3^11 ‎‎‎‎‎

نفر سوم:  5^11

نفر چهارم: 7^11

نفر پنجم:  9^11

 

تست هوش رابطه اعداد با جواب

 

منبع:ihoosh.ir

جدیدترین مطالب