لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تست هوش شناسایی احساس چهره ها

مجموعه : تست هوش و معما
تست هوش شناسایی احساس چهره ها

تست هوش شناسایی احساس چهره ها را در این بخش آورده ایم. تغییر حالت چهره تست هوش جالب مخصوص افراد باهوش است و اگر شما می خواهید میزان هوش تان را بفهمید جواب این تست هوش را پیدا کنید.

 

به صورت های بالا نگاه  کنید، یکی از آنها چهره اش نمایانگر احساس واقعی اش نیست! آیا می توانید او را بیابید و احساس واقعی اش را هم تعیین کنید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش ‘ تغییر حالت چهره!’
صورت J
حالت صورتش باید همانند B و H باشد.

 

منبع:mathhome.ir

جدیدترین مطالب