الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

سوال هوش تصویری سخت با جواب

مجموعه : تست هوش و معما
سوال هوش تصویری سخت با جواب

سوال هوش تصویری با جواب

سوال هوش تصویری سخت با جواب را در 3 تصویر زیر مشاهده می کنید. سوال هوش تصویری بسیار سخت در اینجا گردآوری شده است.

سوال هوش تصویری سخت با جواب

در تصویر بالا یک « گرگ » مخفی شده است که 90% افراد نمیتوانند زیر 10 ثانیه آن را پیدا کنند

  

سوال هوش تصویری سخت با جواب

به تصویر بالا دقت کنید زیر 15 ثانیه شارژری که به گوشی متصل است را پیدا کنید

  

سوال هوش تصویری سخت با جواب

در تصویر بالا یک « پاندا » مخفی شده است، افرادیکه بتوانند زیر 10 ثانیه آن را پیدا کنند ؛ قطعا از

تیزبینی و دقت بالایی برخوردارند

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

جواب سوال هوش تصویر پنهان در عکس را بیابید:

 

سوال هوش تصویری سخت با جواب

 تصویر پنهان در عکس  

 

سوال هوش تصویری سخت با جواب

تصویر پنهان در عکس را بیابید

  

سوال هوش تصویری سخت با جواب

سوال هوش تصویری با جواب

 

سوال هوش تصویری سخت با جواب

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری