لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

چه تعداد عدد در تصویر می بینید؟ (تست بینایی)

مجموعه : تست هوش و معما
چه تعداد عدد در تصویر می بینید؟ (تست بینایی)

چه تعداد عدد در تصویر می بینید؟ (تست بینایی)

 

تست بینایی در این مطلب سماتک گردآوری کرده ایم و شما باید بگویید در تصویر زیر چه تعداد عدد مشاهده می کنید. در آخر پاسخ صحیح آورده شده است.

چه تعداد عدد در تصویر می بینید؟ (تست بینایی)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چه تعداد عدد در تصویر می بینید؟ (تست بینایی)

تعداد 8 عدد در تصویر مشاهده می شود.

جدیدترین مطالب