چیستان های سخت با جواب کوتاه

چیستان های سخت با جواب کوتاه

چیستان سخت با جواب کوتاه

چیستان سخت همراه جواب کوتاه یکی از پرطرفدارترین ها در بخش سرگرمی است که در گوگل سالانه سرچ زیادی دارد و به همین جهت در این مقاله از سایت سماتک چیستان های سخت با جواب کوتاه را برای تهیه و گردآوری کرده ایم.

 

چیستان سخت شماره 1

کسی که آن را می سازد، نیازی به آن ندارد
کسی که آن را میخرد، برای خودش استفاده نمیکند.
کسی که از آن استفاده می کند نه می تواند آن را ببیند و نه احساس کند.
آن چیست؟

 

چیستان سخت شماره 2

چه چیزی می‌تواند به سراسر دنیا سفر کند در حالی که در یک گوشه نشسته است

 

چیستان سخت شماره 3

من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر شدم کوتاه قد می شوم . من چه هستم؟

 

چیستان سخت شماره 4

آن چیست که دست دارد اما نمی تواند کف بزند؟

 

چیستان سخت شماره 5

شما می توانید من را از بلندترین ساختمان رها کنید و من هیچ طوری نمی شوم، اما اگر من را در آب بیندازید می میرم من چی هستم؟

 

چیستان سخت شماره 6

آن چیست که سر دارد اما بدن ندارد؟

 

چیستان سخت شماره 7

آن چیست که چشم دارد اما نمی تواند ببیند

 

چیستان سخت شماره 8

آن چیست که خیس می شود تا شما خشک بشوید

 

چیستان سخت شماره 9

آن چیست که در قصابی بسیار یافت می شود

 

چیستان سخت شماره 10

روی آن پوست سبز دارد. زیر پوست سبز پوست سفید است. در داخل پوست سفید قرمزی وجود دارد. در داخل خانه قرمز تعداد زيادی از نوزادان وجود دارد. آن چیست؟

 

چیستان سخت شماره 11

اتاقی که نه در دارد و نه پنجره آن چیست؟

 

چیستان سخت شماره 12

درختی که همیشه شما در حال حمل آن هستید

 

چیستان سخت شماره 13

چهار پا در صبح ، دو پا در ظهر و سه پا در شب دارد آن چیست؟

 

چیستان سخت شماره 14

کدام کلمه در فرهنگ لغت به اشتباه تلفظ شده است؟

 

چیستان سخت شماره 15

آن چیست که اگر غذا به آن بدهی زنده است و اگر آب به آن بدهی میمیرد؟

 


چیستان های سخت با جواب کوتاه

1. تابوت

2. تمبر

3. شمع

4. ساعت

5. کاغذ

6. سکه

7. سوزن

8. حوله

9. گوشت

10. هندوانه

11. قارچ

12. کف دست

13. مرد

14. غلط

15. آتش

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب