لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

چیستان های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش

چیستان های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش

چیستان های سخت با جواب

چیستان های سخت با جواب برای سنجش میزان هوش افراد در ادامه تهیه و جمع آوری شده است. چیستان های سخت با جواب جدید هستند که شما هرگز آنها را در جایی تاکنون نخوانده اید. چیستان های سخت با جواب 97 – 98 را در سایت سماتک می خوانید:

 

چیستان 1- یک نفر با تفنگ به سوی پرنده ای تیری انداخت و او را نقش بر زمین ساخت. پرنده بلافاصله درگذشت. حالا از کجا بدانیم بچه ای که پرنده در شکم دارد حلال است یا حرام؟

 

چیستان 2- یک زن و شوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

 

چیستان 3- سخت است سنگ نیست، چهار پا دارد شتر نیست، تخم می گذارد پرنده نیست.

 

چیستان 4- اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش.
اگه هم بخریش نمیپوشیش.
اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

 

چیستان 5- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

 

چیستان 6- حکم اعدام متهمی را صادر می کنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید.» را به امضا، دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حکم، با تغییری در مضمون، جمله را به صورتی در می آورد که جلو اعدام متهم را می گیرد، او چه تغییری در جمله بوجود می آورد؟

 

چیستان 7- چه تفاوت آشکاری بین مس، کُرُم، طلا و آهن وجود دارد؟

 

چیستان 8- شخصی دریک اتاق به ابعاد ۵×۲۰×۲۰ متر، خودش را با یک ریسمان دومتری از سقف آویزان می کند و دار می زند. وقتی به در اتاق او می آیند و می بینند از او صدایی شنیده نمی شود، نگران می شوند و در را می شکنند با کمال تعجب می بینند، او از سقف خودش را دار زده است و در اتاق را از درون قفل کرده و کلید را در جیبش گذاشته است. با اینکه میز، صندلی، نردبام یا چیز دیگری در اتاق نبوده است، او چگونه خود را دار زده است؟

 

چیستان 9- از حضرت علی (ع) پرسیدند:
واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

 

چیستان 10 – آن چیست که با گریستن آسمان اشک آن روان می شود؟

 

چیستان 11- منظور از «خروس بیوه» چیست؟

 

چیستان 12 – آن چیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

 

چیستان  13- از کسی پرسیدند: از میان تنقلات، کدامیک را دوست داری؟ پاسخ داد: راندن مرغ و مادر بره. او چه چیزی را بیشتر دوست می داشت؟

 

چیستان 14- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

 

چیستان 15- آن چیست که خون سیا را می خورد ولی راه سفید می رود ؟ ؟ ؟

 

چیستان 16- آن چیست که همانند سه دکان تو در تو که اولی همانند چرم فروشی ، دومی همانند پرده فروشی و سومی همانند یاقوت فروشی ؟ ؟ ؟

 

چیستان 17- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟

 

چیستان 18- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

چیستان 19- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چو ماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان های سخت با جواب جدید

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان با جواب

 

جواب 1- پرنده تخمگذار است و بچّه زا نیست تا بچه ای در شکم داشته باشد.

 

جواب 2- ده نفر

 

جواب 3- لاکپشت

 

جواب 4 – پاسخ کفن است.

 

جواب 5 – دوچرخه

 

جواب 6- مأمور ویرگول را از جلو کلمه «نیست» بر می دارد و جلو کلمه «بخشش» می گذارد، بدین ترتیب: «بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.»

 

جواب 7- آهن، زیرا سایر فلزات فاقد نقطه هستند و تنها آهن است که نقطه دارد.

 

جواب 8- پیش از خودکشی، تعدادی قالب یخ به درون اتاق می آورد، آنها را روی هم و زیر پا می گذارد و با استفاده از آنها طناب را به سقف وصل می کند و به گردن خود می اندازد. آنگاه یخها کم کم آب می شوند و از پایین در اتاق به بیرون تراوش می کنند بطوریکه هنگام حضور دیگران اثری از یخها نبوده و همین امر موجبات شگفتی آنان را فراهم می سازد

 

جواب 9- حضرت علی (ع) فرمود: ۱- واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است ۲- نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است ۳- عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست ۴- سخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی به قبر رفتن است

 

جواب 10- ناودان 

 

جواب 11- منظور از خروس بیوه همان «خرس» است، زیرا خروس بی «و» یعنی بدون واو خرس می شود.

 

جواب 12- سال ماه شب و روز

 

جواب 13- او «کشمش» را بیشتر دوسن می داشت؛ زیرا راندن مرغ «کیش» و مادر بره «میش» است که به اصطلاح عوام «کیشمیش» و به اصطلاح علمی «کشمش» خواهد شد .

جواب 14- دندان

 

جواب 15- قلم نی

جواب 16- انـــار

جواب 17- خدا

 

جواب 18- باد

 

جواب 19- لامپ

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب