چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی

چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی

چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی

چیستان کودکانه یکی از بهترین چیستان ها است. چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی در ادامه آورده شده است. چند چیستان کودکانه با جواب و چند تا چیستان کودکانه و یک چیستان کودکانه و یک چیستان برای کودکان را در سایت سماتک می خوانید:

 

چیستان کودکانه 1 : فرض کنید راننده اتوبوس برقی اید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون می روند و 5 نفر سوار می شوند. راننده چند سال دارد؟

 

چیستان کودکانه 2 : پنج کلاغ روی درختی نشسته اند ، 3 تا از آنها در شرف پروازند ، حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند؟

 

چیستان کودکانه 3 : چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی حضرت موسی برده شد؟

 

چیستان کودکانه 4 : شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است ، خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. تخم به کدام سمت پرت میشود؟

 

چیستان کودکانه 5 : این سوال حقوقی است. هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند ، بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟

 

چیستان کودکانه 6: من دو سکه به شما می دهم که مجموعش 30 تومان می شود ، اما یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد چطور؟

چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی

چند چیستان کودکانه با جواب برای دانش آموزان ابتدایی

جواب چیستان 1: راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد؛ چون جمله ی اول پرسش می گوید : تصور کنید راننده ی اتوبوسید

 

جواب چیستان 2 : همه کلاغ ها ، چون آنها فقط در شرف پروازند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند.

 

جواب چیستان 3: هیچ ، آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( چه تعداد جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

 

جواب چیستان 4 : هیچ کدام. خروس ها که تخم نمی گذارند. اگر شما سعی کرده اید پاسخ را از راه محاسبات و مقایسه ی اعداد به دست بیاوید ، شما دوباره با اعداد منحرف شده اید.

 

جواب چیستان 5: بازمانده ها را دفن نمی کنند . آنها جان سالم به در برده اند. شما با کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف شده اید.

 

جواب چیستان 6 : یک 25 تومانی و یک 5 تومانی. به یاد بیاورید که فقط یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست. یک سکه 5 تومانی داریم. شما با عبارت یکی از آنها نباید فریب خورده اید.

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب