لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

معمای فکری و جالب (کرایه هتل)

مجموعه : تست هوش و معما
معمای فکری و جالب (کرایه هتل)

 

معمای فکری و جالب (کرایه هتل)

 

این معما یک درس مهم را به شما می دهد ، آن را بیابید.

 

شخصي مدت هفت شب در مهمانخانه اي منزل مي كند و چون پول نقد براي پرداخت كرايه هتل را ندارد …
قرار مي گذارد از هفت حلقه بهم پيوسته طلا كه به همراه دارد ، هر شب يكي از آنها را به جاي كرايه به هتلدار بپردازد. اما مي خواهد بيش از يك بار آن حلقه ها را از هم نگسلد.

 

چطور چنين چيزي ممكن است؟

 

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

°°°

 

 

جواب معماي کرايه هتل
نخست حلقه سوم را پاره مي كند و شب اول آن را به هتلدار مي دهد.

 

شب دوم حلقه اول و دوم را كه بهم پيوسته بود به او مي دهد و حلقه سوم را مي گيرد.

 

شب سوم ، حلقه سوم را كه ابتدا جدا كرده بود به هتلدار مي دهد كه جمعاً سه حلقه مي شود.

 

شب چهارم ، چهار حلقه بهم پيوسته را در اختيار صاحب هتل مي گذارد و دو حلقه بهم پيوسته و يك حلقه جدا ( حلقه سوم ) را مي گيرد.

 

شب پنجم ، حلقه سوم را به هتلدار مي دهد.

 

شب ششم حلقه سومي را مي گيرد و حلقه هاي دوتايي را به او مي دهد.

 

شب هفتم ، حلقه تكي را هم به او تحويل مي دهد و به اين ترتيب ، تنها با يك بار گسستن حلقه ها ، كار را به نتيجه مي رساند.

 

 

 

جدیدترین مطالب