لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

معمای جالب و خواندنی قتل مشکوک

مجموعه : تست هوش و معما
معمای جالب و خواندنی قتل مشکوک

اگر بتوانید معمای زیر را حل کنید معلوم می شود که از هوش بالایی برخوردارید و شم کارگاهی دارید.

 

پلیس جسد مازیار احمدی را در دفتر کارش، پشت میز خودش پیدا کرد. پلیس توانسته جستجوی خود را به 3 مظنون اصلی محدود کند.

 

خانم مریم احمدی(همسر مقتول)
آقای بامشاد بهبهانی(شزیک مقتول)
آقای سیروس توانا (دوست صمیمی مقتول)

 

هر سه مظنون در روز قتل به مقتول سر زده بودند. البته هر سه دلایلی برای آمدنشان به پلیس ارائه کردند. پلیس مقتول را در حالی یافت که ساعتش را به دست راستش بسته بود و عکس پاره شده ای از همسرش در کنار سطل زباله افتاده بود و همچنین خودکاری در دست راست داشت. علاوه بر این پلیس روی میز کار مقتول دسته چکی را پیدا می کند که جلد آن کنده شده و همینطور گوشی تلفن که در جای خود قرار ندارد و تقویمی که در صفحه ای باز است و تعدادی رقم در آن صفحه به صورت کج و غیر مسلط نوشته شده (11-9-7-6-8-10).

 

پلیس پس از بررسی شواهد قاتل را شناسایی کرد. به نظر شما با ذکر دلایل قاتل چه کسی است؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب معما:
آقای بامشاد بهبهانی شریک مقتول قاتل است. کلید حل معما تقویم روی میز است. اما پیش از آن داستان را یک مرورری میکنیم:

 

از آنجا که آقای مازیار احمدی ساعت خود را به دست راست بسته معلوم است که او چپ دست است و اینکه او با دست راست چند عدد در تقویم خود یادداشت کرده معلوم می شود که که می خواسته پیغامی را به صورت سریع منتقل کند. حدس پلیس این بود که اعداد نمایانگر ماههای سال هستند.

 

11=بهمن، 9=آذر، 7=مهر، 6=شهریور، 8=آبان، 10=دی. حرف اول ماهها را اگر پست سر هم بچینیم نام قاتل در می آید. بامشاد

 

 

 

جدیدترین مطالب