لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

معما جالب و سرگرم کننده چوب کبریت

مجموعه : تست هوش و معما
معما جالب و سرگرم کننده چوب کبریت

اگر به دنبال پر کردن اوقات فراغت خود هستید معما جالب و سرگرم کننده چوب کبریت بهترین گزینه است. در شکل بالا، 24 چوب کبریت داریم. آیا می توانید با برداشتن 8 چوب کبریت، تنها 2 مربع باقی بگذارید؟

 

◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊

 

پاسخ تست هوش معمای چوب کبریتی:

معما جالب و سرگرم کننده چوب کبریت

منبع:ihoosh.ir

جدیدترین مطالب