لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

معمای باز کردن رمز گاوصندوق

مجموعه : تست هوش و معما
معمای باز کردن رمز گاوصندوق

معمای باز کردن رمز گاوصندوق را در سماتک می خوانید. لطفا با کمی تفکر بر روی سوال معما برای جواب آن دست پیدا کنید.

 

سینا پین‌کد 5 رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده است. با این حال، اطلاعاتی درباره اعداد پین‌کد خود دارد:
– جمع رقم‌های پنجم و سوم پین‌کد برابر با چهارده است.
– رقم اول، یک واحد از دوبرابر رقم‌ دوم کمتر است.
– رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم بیشتر است.
– جمع رقم‌های دوم و سوم برابر با ده است.
– حاصل‌جمع رقم‌های پین‌کد برابر با 30 است.

 

با توجه به این اطلاعات، پین‌کد سینا را تعیین کنید.

↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

جواب معمای پین کد :
بر اساس اطلاعات مسأله، به راحتی پین‌کد قابل محاسبه است.
بر همین اساس، پاسخ معما برابر با 74658 است.
منبع:zoomit.ir

جدیدترین مطالب