الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون

متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون

متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون
کاش جاده زندگی

هم دنده عقب داشت

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

سر پایینی برنده

سر بالایی شرمنده

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

داداش مرگ من یواش

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

زندگی نگه دار پیاده میشم

آیی بی وفا کجا میری

اونطرفی که ورود ممنوعه

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن

 

😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

بوق نزن ژیان، میخورمتا

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد و گفت من بی سوادم

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

پشت یه ژیان هم نوشته بود

جد زانتیا

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

قربان وجودت که وجودم زوجودت بوجود آمده مادر

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

شتاب مکن، مقصد خاک است

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

تو هم قشنگی

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

ای عاشق دلسوخته اندوه مدار

روزی به مراد عاشقان گردد کار

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

رادیاتور عشق من ازبهر تو، آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

آسمان آبی

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آرشان تور

الفبا

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
آسمان آبی
مبلمان اداری