لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون

متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون

متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون
کاش جاده زندگی

هم دنده عقب داشت

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

سر پایینی برنده

سر بالایی شرمنده

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

داداش مرگ من یواش

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

زندگی نگه دار پیاده میشم

آیی بی وفا کجا میری

اونطرفی که ورود ممنوعه

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن

 

😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

بوق نزن ژیان، میخورمتا

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد و گفت من بی سوادم

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

پشت یه ژیان هم نوشته بود

جد زانتیا

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

قربان وجودت که وجودم زوجودت بوجود آمده مادر

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

شتاب مکن، مقصد خاک است

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

تو هم قشنگی

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

ای عاشق دلسوخته اندوه مدار

روزی به مراد عاشقان گردد کار

 

 😆  متن های کوتاه و طنز پشت ماشین و کامیون 😆 

 

رادیاتور عشق من ازبهر تو، آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

 

جدیدترین مطالب