فال اسفند امروز | فال و طالع بینی اسفند

فال اسفند امروز | فال و طالع بینی اسفند

فال اسفند امروز | فال و طالع بینی اسفند

اگر می خواهید بدانید در ماه اسفند چه روزهایی در انتظار شماست در این پست سماتک فال اسفند امروز | فال و طالع بینی اسفند آورده شده است.

 

متولدین ماه فرودین :

در اندیشه و خاطر بودن به‌این مفهوم نیست که شما در رویا و خیالات خویش غرق شده‌اید ولی این ماه به مقدار کافی وسوسه تان می‌کند!

 

هنگامی همیشه جلوی پایتان سنگ انداخته می‌شودحفظ کردن نگرش‌های مثبت کار دشواری است , چه بسا احتمال دارد تصور کنید برای موفق شدن در قبال اشخاصی که با شما مخالفت می کنند و بر ضدتان میباشند می بایست مشقت بار خیس کار نمایید .

 

با تمامی این اوضاع و احوال در‌صورتی‌که اذن ندهید جواب‌های منفی حرکتتان را کندتر نماید و درصورتی که تمام حواس خویش را روی دیدگاه آخری تان متمرکز نمایید هر چیزی قابلیت پذیر می شود .

 

متولدین ماه اردیبهشت ماه :

انگیزه تان را تا به پایان دنبال نمائید و در نصفه شیوه ناامید نشوید که می‌گویند جوجه را انتها فصل‌پاییز می شمارند . شما مدام زیر تاثیر محیط اطراف خویش میباشید . اکنون به جای آن که زانوی حزن در بغل بگیرید راه حل ای بیندیشید که سختی ها معاش تان رو به افزونی نرود و کاهش یابد . از جایی که انتظارش را ندارید امداد اخذ میکنید البته شما آنقدر سرگرم و نگران مسئولیت های تان می‌باشید که توجهی بدین امداد نمیکنید . وی هنوز دیده امیدش به شماست . در معاش عاطفی تان شاید کدورتی پیدا شود . احتمالا اندیشه وی جای دیگری باشد . احتمالا شما به تامل وی نباشید . احتمال دارد به هیچ عنوان تقصیر کار خودتان میباشید . به خودتان بیایید , در شرایطی‌که نمی‌خواهید نترسی گفتنش را داشته باشید .

 

متولدین ماه خرداد ماه :

معاش شما درین ماه بیشتر از خورشید انرژی خواهد گرفت به این دلیل که خورشید تابان واردخانه شخصیت شما شده‌است و سبب میگردد که احساسات قلبی‌تان را مطرح نمایید , سایر افراد احتمال دارد بر سرسختی بی پایان شما غلبه نمایند البته شما صرفا می خواهید که حال و روز را صحیح فرمائید .

 

احتمال دارد شما شم رقیبی را داشته باشید که از مبارزه جان سلامت بدر برده است ولی دوست ندارید که اشتباهی نمایید که شمارا از مسیر و انگیزه خویش بدور نماید ; راهی پیدا نمائید که در کشمکش و زد خورد فائق آیید تا بتوانید در بازی غالب باشید .

 

متولدین ماه تیر :

بنظر می رسد پاره ای صراحت زبان بیش تر از حد متعارف داشته باشید و در شرایطی که اینطور است , گرچه لاف نمیگویید و سخنانتان درست است البته ضروری است گهگاه برخی از حقایق را به گویش نیاورید .

 

ضرب المثل زیبای اهل ایران میگوید : جز راست نباید اظهار‌کرد , هر راست نشاید اظهار‌کرد .

 

در ضمن بین اعضاء خانواده شما و یا این که نزدیکان و همکارانتان افرادی می باشند که در قبل وضعیت دنیوی و شغلی و اجتماعی بهتری داشته اند ; سزاوار است با آن ها نیز خوشرویی و خوشرفتاری تان را محافظت نمائید ; رازداری صفتی نیک است , شما‌را به آن پیشنهاد می‌کنم .

 

متولدین ماه مرداد :

اعضای خانواده از شما انتظار دارا هستند که یه خرده از وقت خودتان را صرف آن ها فرمایید , این منظور آن‌ها چندان بیجا نیست و در صورتیکه به آن اقدام فرمایید پشیمان نخواهید شد .

 

معطل وصال یک طومار یا این که سود یک کار می‌باشید که به زودی ان را اخذ خواهید کرد ; در‌این ماه با موجی از توقعات از جانب بقیه افراد مواجه خواهید شد , به خودتان طاقت فرسا نگیرید و تلاش فرمائید تا آنجا که برایتان مقدور است بکوشید و خیر بیشتر .

 

به فرصتی دست میابید تا به جنبه های اساسی معاش خویش بیشتر تصور کنید و تصمیمات دور از شوخی و بیشتر راجع به کار و فن تان بگیرید .

 

متولدین ماه شهریور :

این ماه مخلوطی از همگی چیز باهم است . در فعالیتهای اجتماعی شرکت کردن می‌کنید ولی با لحنی تند و وحشیانه با موانعی در معاش فردی و شغلی روبرو گردید . از دعوا کردن با همسرتان پرهیز کنید و طاقت پیشه فرمائید هرچند معاش زناشویی این ماه در هم اکنون ارگانیک خویش در جرریان است . با کم خوابی آشتی و وقار در منزل را برهم خواهید زد پس خوبتر است برای استراحت خویش زمان کافی در لحاظ بگیرید . معاش شغلی تان گیج کننده به لحاظ می‌رسد و مسئولیت ها و وظیفه های تان ارتقاء پیدا می نماید .

 

متولدین ماه مهر :

برای انجام یک گرد‌همایی یا این که داد و ستد سفری در پیش دارید . در حین این ماه اکثر وقت ها درگیر رسیدگی به جلسات میباشید و بعضا از تصمیم گیری هایتان نتیجه عکس می دهند . تمرکز بر انجام امور داشته باشید و در برخورد با بعضی وضعیت نفسانی , رفتاری از صمیم قلب پیش بگیرید . تحلیل بر زیر دستان برایتان ترقی بدست میاورد . خودبا‌وری متعددی برایتان دردسر ساز شده و می بایست با خشوع بیشتری خلق نمائید .

 

متولدین ماه آبان :

بی تابی و بی قراری به پایان رسیده است , به شکرانه آن صدقه بده . درس جدیدی در معاش یاد گرفتی , که با علاقه و محبت توانمند خواهی بود , طاقت فرسا ترین و بد رفتار ترین آدمها را رام سازی . با احاطه بر اعصاب و روان و مشاوره با یک کدام از اشخاص زبده می توانی مساله را حل کنی . با بگو مگو امور تصحیح نمی‌شود , بلکه کارها معاش با شکیبایی و حوصله خوب تر نظم می‌یابد . زمان به نفع توست وهمه چیز به عبارتی میگردد که می‌خواهی . ثنا خداوند را فراموش مکن . هر لحظه که حقیقتا به یادش می‌افتی گویش به شکرش بگشای .

 

متولدین ماه آذر :

در تردید و تردیدی , آن کاری را بکن که قلبت به تو می گوید . مطمئن باش به آرزوهایت خواهی رسید . در ماه قبلی فراوان میل به مصرف گرایی داشته ای , از این به آن گاه یه خرده می بایست جلوی خودت را بگیری و کمتر خرج کنی . بکوش به تعادل برسی . چنانچه نکات منفی را از خودت بدور کنی معاش بهتری خواهی داشت . بیماری که نگران حالش هستی به زودی بهبود می‌یابد . بازه زمانی ها درانتظار تغییر تحول شغل یا این که مکان بوده ای , تا یکسری ماه دیگر گشایشی پیدا میشود و سپس با خاطر راحت مبادرت می‌کنی . تا می توانی دست مستمندان را بگیر و صدقه بده . حیث بزرگان خانواده را با شخصیت بشمار . آنان تجربه بیشتری از تو دارا هستند و هر چیزی را با دیده دیگری نگاه می نمایند .

 

متولدین ماه دی :

بی تابی و بی قراری به پایان رسیده است , به شکرانه آن صدقه بده . درس جدیدی در معاش یاد گرفتی , که با عشق و علاقه و محبت قوی خواهی بود , مشقت بار ترین و بد کردار ترین آدمها را رام سازی . با احاطه بر روان و مشاوره با یک کدام از اشخاص زبده می توانی مساله را حل کنی . با بگو مگو امور تصحیح نمی‌شود , بلکه کارها معاش با طاقت و حوصله خوبتر نظم مییابد . زمان به نفع توست وهمه چیز به عبارتی میگردد که میخواهی . حمد خداوند را فراموش مکن . هر لحظه که حقیقتا به یادش میفتی لهجه به شکرش بگشای . در شک وتردید و تردیدی , آن کاری را بکن که قلبت به تو می گوید . مطمئن باش به آرزوهایت خواهی رسید . در ماه قبلی مضاعف میل به مصرف گرایی داشته ای , از این به آن گاه مقداری بایستی جلوی خودت را بگیری و کمتر خرج کنی . بکوش به تعادل برسی . چنانچه نکات منفی را از خودت بدور کنی معاش بهتری خواهی داشت . بیماری که نگران حالش هستی به زودی بهبود مییابد . برهه زمانی ها منتظر تغییر تحول شغل یا این که مکان بوده ای , تا یک‌سری ماه دیگر گشایشی پیدا میگردد و آن گاه با خیال و خاطر راحت مبادرت می‌کنی . تا می توانی دست مستمندان را بگیر و صدقه بده . حیث بزرگان خانواده را با شخصیت بشمار . آن‌ها تجربه بیشتری از تو دارا هستند و هر چیزی را با دیده دیگری نگاه می نمایند .

 

متولدین ماه بهمن :

تنی چند از کارهای‌تان را نیمه‌کاره رها کرده‌اید . سریع‌تر بایستی به آن‌ها برسید زیرا هر چقدر زمان می‌‌گذرد شغل های جدیدتر را بایستی انجام دهید و این فرآیند نظم کارهایتان را برهم خواهد زد . به زودی گشایشی در کارتان خواهد شد و کارهای‌تان راز و سامان خواهد گرفت . تجربیات جدیدی پیش روی شما است که می بایست آن‌ها‌را عالی بررسی نمایید . ذهن خویش را از اتفاقات تلخ قبل گم راه فرمائید . اندیشه کردن به‌این اتفاقات در ترقی شما تاثیر منفی خواهد داشت .

 

متولدین ماه اسفند :

مدتی است که شم می‌کنید که معاش بر وفق منظور نیست البته بایستی اعتنا داشته باشید که معاش فراز و نشیب های متعددی داراست ; ممکن است در بعضی مورد ها حال و روز بر وفق منظور بشر نباشد البته نباید در گیر سرخوردگی گردید و آن را تحت عنوان یک باخت تلقی فرمائید بلکه می بایست از آن تحت عنوان پلکان ای برای موفقیت استفاده ببرید .

 

شغل های سودآوری به شما سفارش خواهد شد که با اعتماد‌به‌نفس و سعی , به وضعیت های بهتری دست میابید .

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب