لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

حکایت پندآموز (نماز قضا)

مجموعه : حکایت
حکایت پندآموز (نماز قضا)

 

حکایت پندآموز (نماز قضا) زاهدی مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند بيش از آن کرد که عادت او تا ظن صلاحيت در حق او زيادت کنند.

 

چون به مقام خويش آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت گفت : ای پدر باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت : در نظر ايشان چيزی نخوردم که بکار آيد . گفت : نماز را هم قضا کن که چيزی نکردی که بکار آيد.

 

جدیدترین مطالب