لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

حکایت آموزنده و پند آموز (بزغاله)

مجموعه : حکایت
حکایت آموزنده و پند آموز (بزغاله)

 

حکایت آموزنده و پند آموز (بزغاله) مردی بزغاله ای یافت. به او گفتند: واجب است در معابر ندا دهی تا اگر مالکی دارد بیاید و گمگشته خویش بستاند.

 

مرد در خیابان فریاد می زد: آی صاحب و آهسته می گفت: بزغاله. (مقصود این که هم به واجب شرعی عمل کرده باشد و هم صاحب بزغاله پیدا نشود.)

 

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب