آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران

 

آرایشگاه صلواتی در یکی از محله های قدیمی شهر تهران در حال کار است این آرایشگاه بسیار بزرگ بوده و تعداد زیادی صندلی دارد و صاحل این آرایشگاه یک مرد 67 ساله از بچه های پاک جبهه های جنگ و نبرد خون علیه شمشیر است. به گزارش سایت سماتک  اکبر جوادی پارسا همان آرایشگر صلواتی دوران جبهه و جنگ است که امروز بعد از گذشت 29 سال به سبک دیروز در میدان زندگی می جنگد. تصاویری از آرایشگاه صلواتی را در ادامه می بینید.

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

آرایشگاه صلواتی در تهران + تصاویر

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب