تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود

تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود

تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود

 

جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود. معمولا جسد انسان در طول مدت کمی از بین می رود و پوسیده می شود. ولی جسد این مرد عجیب طی سالیان که در خاک بوده است اصلا پوسیده نشده است .

 

کارگران یک قبرستان در تایلند یک جنازه در حال تجزیه را پیدا کردند که پوست روی شکم او بعد از چندین سالی که از دفنش می گذرد، سالم مانده است.

تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود

کسانی که این جنازه را پیدا کردند در حال تمیز کردن و مرتب کردن قبرستانی دوردست در موکداهان در مرز بین تیلند و لائوس بودند.

تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود

تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود
این نکته در مورد پیدا کردن جنازه تعجب داشت که کل بدن جنازه در زیر خاک در حال تجزیه بوده است اما پوست روی شکم آن هیچ آسیبی ندیده بود و دور استخوان‌هایش آویزان بود.

تصاویر جسد مرد عجیب که هیچ وقت پوسیده نمی شود

کسانی که این جنازه را پیدا کرده‌اند معتقدند دلیل تجزیه نشدن پوست آن داشتن خالکوبی است که مربوط به جادوی سیاه می‌شود و از پوست او در برابر تجزیه شدن مقاومت کرده است.

جدیدترین مطالب