تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

در هر کشوری مراسم خاصی وجود دارد بعضی از این مراسم سنتی بوده است و در بین شهرهای کوچک برگزار می شوند این مراسم و جشن ها به مراتب بستگی به این کشور دارند. در ادامه تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان را مشاهده خواهید کرد.

 

رسم جشن هفت روزه نوزاد در ترکمن‌ ها

پورتال سماتک: در هفتمین روز تولد فرزند در ترکمن صحرا جشن میلاد با حضور بانوان بستگان و همسایگان محل سکونت برگزار می شود.

 

 

تصاویر جذاب از جشن روز هفت نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جذاب از جشن روز هفت نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جذاب از جشن روز هفت نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

تصاویر جالب جشن هفت روزه نوزاد در ترکمنستان

جدیدترین مطالب