نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تقاضای جالب ازدواج یک پسر از دختر مورد علاقه اش + تصاویر

تقاضای جالب ازدواج یک پسر از دختر مورد علاقه اش + تصاویر

تقاضای جالب ازدواج یک پسر از دختر مورد علاقه اش

یک پسر آمریکایی از طریق آسمان به دختر مورد علاقه اش تقاضای ازدواج داد این پسر جوان که به دختر مورد علاقه اش نمی دانست چگونه تقاضای ازدواج دهد با استفاده از یک هواپیما به این دختر ابراز علاقه کرد. و او نیز تقاضای ازدواجش را پذیرفت در این پیشنهاد هواپیمایی در آسمان یک شکل قلب را برای این دختر کشیده و نهایت علاقه این پسر را بر روی ابرها کشید.

 

خواستگاری عجیب و جالب پسر آمریکایی از دختر

انواع مدل های زیادی برای خواستگاری در جهان اجرا شده است که امروز شاهد جالب ترین آن ها هستیم. خواستگاری در آسمان مدل جدید است. یک جوان آمریکایی، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.روزنامه انگلیسی دیلی میل، با انتشار تصاویری از این اقدام بی سابقه، نوشت یک جوان آمریکایی برای خواستگاری از دختر مورد علاقه اش، با دود سفید یک هواپیما، درخواست خود را بر آسمان نیویورک نوشت.

 

مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواست رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.

تقاضای جالب ازدواج یک پسر از دختر مورد علاقه اش + تصاویر

تقاضای جالب ازدواج یک پسر از دختر مورد علاقه اش + تصاویر

جدیدترین مطالب