نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

جریمه راننده مسلمان به دلیل عجیب و غریب

جریمه راننده مسلمان به دلیل عجیب و غریب

یک راننده مسلمان به خاطره سوار نکردن سگ جریمه شد

 

جریمه راننده مسلمان به دلیل عجیب و غریب در آیین اسلام سگ حیوان نجسی است ولی بر خلاف آیین های دیگر سگ نجس نیست و باید مثله یک شهروند با او رفتار کرد در غیر این صورت اگر فردی که یک کشور اورپایی باشد و سگ را نجس بداند به مشکل بر می خورد.

 

یک راننده مسلمان در کشور انگلستان به دلیل سوار نکردن مردی که سگ همراهش بود، جریمه شد.

به گزارش پورتای سماتک، احمد قاعد 42 ساله راننده تاکسی در انگلستان است که بعد از سوار نکردن یک فرد که سگ راهنما همراهش بود ، با جریمه روبرو شد.

 

جریمه راننده مسلمان به دلیل عجیب و غریب

جریمه راننده مسلمان به دلیل عجیب و غریب

این راننده مسلمان به مسافر خود چارلز بلوک گفته بود که اگر می‌خواهد سوار تاکسی شود، نباید با سگ وارد شود و بلوک از قاعد به خاطر بدرفتاری شکایت کرد که احمد قاعد را به دلیل بدرفتاری 140 پوند جریمه شد.

جدیدترین مطالب