نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی فیلسوف ایرانی معاصر می باشد او اهل خراسان می باشد در ادامه جزئیات بیشتر چند جمله زیبا از دکتر شریعتی را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

گلچینی از جملات زیبای دکتر شریعتی را برای شما آماده نموده ایم این جملات بسیار زیبا و مفهومی می باشند شما می توانید با خواندن این جملات و متن های زیبا آنها را الگو قرار داده چون بسیار جملات مفهومی و زیبایی می باشند توجه شما را به این جملات زیبا جلب می نماییم.

 

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

بهترین مترجم کسی است که:

سکوت دیگران را ترجمه کند!

شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد…

“دکتر شریعتی”

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات کوتاه دکتر علی شریعتی

اگر پیاده هم شده است سفر کن ،

در ماندن،،،، می پوسی.

“دکتر شریعتی”

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

ماندگارترین جملات دکتر علی شریعتی

انسان معتقد و مسئول , برای دشنام هایش نیز ارج و حرمت قائل است و من هرگز آن را در نثار به کسانی که اساسا وجود ندارند , تباه نمی کنم

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات دکتر علی شریعتی

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند

اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند

و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند.

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات زیبای دکتر علی شریعتی

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید..

ولی باید چیز هایی که میگوید حقیقت داشته باشد

دکتر شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جمله های دکتر علی شریعتی

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . !

دکتر شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملاتی از دکتر علی شریعتی

حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجیه می کند . سرمایه داران حکومتی , با پول زکات چاق و چاق تر می شوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می کشند .

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات کوتاه دکتر علی شریعتی

خدایا : خود خواهی را چنان در من بکش، یا چندان برکش، تا خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات قصار دکتر علی شریعتی

آنها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب

که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از

فهمیدن تو میترسند.

“دکتر شریعتی”

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

اشعار دکتر علی شریعتی

فقرهمان گرد وخاکی است که

بر کتابهای فروش نرفته یک

کتاب فروشی می نشیند،

فقر شب را بی غذا

سرکردن نیست،

فقر روز را بی اندیشه

سپری کردن است…

“دکتر شریعتی”

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

سخنان دکتر علی شریعتی

ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان

راه بروم و به خدا فکر کنم

تا این که در مسجد بنشینم و به

کفشهایم فکر کنم

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

ماندگارترین جملات دکتر علی شریعتی

آدم وقتـــے فقیر میشود

خوبیهایش هم حقیر میشوند ….

امـــا

کســے که زر دارد یا زور دارد

عیبهایش هم

هنر دیده میشوند

و

چرندیاتش هم حرف حسابی

بحساب می آیند…

دکتر علی_شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات دکتر علی شریعتی

“سخت است حرفت را نفهمند”

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات زیبای دکتر علی شریعتی

بدتر از توجیه‌های غلط توجیه‌های درست است ، یعنی تکیه کردن بر یک حقیقت تنها براي پایمال کردن حقیقتی دیگر …!!

دکتر علی شریعتی

چند جمله زیبا از دکتر شریعتی

جملات کوتاه دکتر علی شریعتی

من علت تمام بدبختی و این روح ذلت پذیری را در دو چیز می بینم :

یکی تقیه در برابر حاکم و دیگری , ریا در برابر عوام .

دکتر شریعتی

 

منبع: beytoote.com

جدیدترین مطالب