لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

دختری که 300 سال پس از مرگش چشمانش را باز کرد + تصاویر

دختری که 300 سال پس از مرگش چشمانش را باز کرد + تصاویر

دختری که 300 سال پس از مرگش چشمانش را باز کرد در ادامه مشاهده می کنید. این دختر بچه در حدود 300 سال پیش مرده بوده است و جنازه او مومیایی شده بوده است و اکنون در مقابل دوربین چشمانش را باز کرده است.

 

جنازه دختر بچه کاتولیک که گفته می‌شود روح مقدسی داشته است و حدود 300 سال پیش توسط پدرش به قتل رسیده بود، جلوی دوربین چشم باز کرد.

دختری که 300 سال پس از مرگش چشمانش را باز کرد + تصاویر

جنازه این بچه به علت اینکه معصوم و بی‌گناه کشته شده بود از 300 سال پیش در کلیسایی کاتولیک در مکزیک نگه‌داری می‌شود و به سانتا اینوسنتیا مشهور است.

دختری که 300 سال پس از مرگش چشمانش را باز کرد + تصاویر

یک توریست که در حال فیلمبرداری از این جنازه‌ای که در واکس نگه‌داری می‌شود، بود؛ ناگهان متوجه شد که این کودک در حال زل زدن به دوربین است در حالیکه قبل از آن چشمش بسته بود.

 

دختری که 300 سال پس از مرگش چشمانش را باز کرد + تصاویر

جدیدترین مطالب