لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

دوختن دهان مار با نخ و سوزن توسط مرد هندی + تصاویر

دوختن دهان مار با نخ و سوزن توسط مرد هندی + تصاویر

دوختن دهان مار با نخ و سوزن توسط مرد هندی

مار کبری سمی که به دام یک مرد هندی افتاده بود سرانجام توانست مرد هندی را بکشد. مرد هندی وقتی در حال دوختن دهان مار با نخ و سوزن بود ناگهان با نیش زدن مار به دستش جان باخت. مرد جوان زمانی که قصد داشت دهان مار سمی را بدوزد دچار حادثه شد ، نیش مرگبار به سرعت جان او را گرفت. مار که براثر گرمای خورشید از حالت بی حسی خارج شده بود حین دوخته شدن دهانش توسط مرد ماجراجو او را نیش زد .سم بالای موجود در نیش این مار اجازه نداد تا مرد جوان به مرحله درمان برسد و در راه بیمارستان جان باخت.

دوختن دهان مار با نخ و سوزن توسط مرد هندی + تصاویر

یک راننده هندی در مسیر خود متوجه ماری شد که به دلیل سرمای شدید بی حرکت کنار جاده افتاده است ، مرد جوان که مدتی بود تمرین می کرد مارهای سمی را از قسمت حساس گردنشان گرفته و کنترل کند با دیدین این صحنه فرصت را غنیمت شمرد .

دوختن دهان مار با نخ و سوزن توسط مرد هندی + تصاویر

اشتباه این مرد زمانی رخ داد که مار بی حس را به جایی گرمتر و در معرض نور خورشید رساند در همان جا بی توجه به تغییر وضعیت مار تصمیم گرفت کار نمایشی مرگباری انجام دهد ، دوختن دهان مار کبری سمی با نخ و سوزن اقدام عجیب این مرد بود که منجر به مرگ او شد .

دوختن دهان مار با نخ و سوزن توسط مرد هندی + تصاویر

جدیدترین مطالب