نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج

 

دختران کشور چین در روز ازدواج شان رسم جالب و عجیب و غریب دارند که باید حتما این رسم اجرا شود. این دختران موهای مادربزرگان خود را روی سرشان به دور شاخ گاو می بافند.

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

اهالی روستای Suojia در جنوب غرب ایالت Guizhou موهای مادران و مادربزرگان خود را نسل به نسل به دختران خود هدیه می دهند.دختران نسبت به نگهداری و تمیزی انها حساسیت ویژه دارند.

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

موهای تنیده شده در مراسم خاص سال من جمله مراسم ازدواج توسط دختران جوان به سر گذاشته می شود.موهای بافته شده به دور شاخ گاوی که روی سر قرار دارد بسته می شود.

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

به گفته خانم باستانشناس گاو در برخی از مناطق چین که جمعیت انها بیش از ۵ هزار نفر نیست سمبل مقدسی است . آنها بدین صورت هم به گاو احترام می گذارند و هم سنت اجداد و نیاکان خود را پاس می دارند.

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

خانم شوتو می افزاید برخی از افراد تاریخ را در کتابها جستجو می کنند اما افراد این مناطق میراث دار نیاکان خود با بستن عمامه هایی هستند که از موی مادران و نیاکان آنهاست.

رسم جالب و عجیب دختران چینی در روز ازدواج + تصاویر

جدیدترین مطالب