با این روش به راحتی میتوانید سر کلاس بخوابید + تصاویر

با این روش به راحتی میتوانید سر کلاس بخوابید + تصاویر

شگرد خنده دار یک دانشجو برای خوابیدن سر کلاس

 

با این روش به راحتی میتوانید سر کلاس بخوابید یکی از اصلی ترین دغدغه های بعضی از دانشجویان عزیزمان در دانشگاه این است که خیلی وقت ا استادان چرت و پرت میگویند و ما حوصله ی شنیدن حرف هایشان را ندریم . مخصوصا برای کلاس های 8 سبح که دیگر برایتان نگویم که چقدر باز نگه داشتن چشم ها کار سختی است. یکی از شگرد های خنده دار دانشجویان را برای خوابیدن سر کلاس را با هم خواهیم دید.

 

یک دانش آموز بازیگوش با چاپ عکس خود روی یک بوم سعی در فریب استادش داشت.

 

شگرد ساده یک دانش آموز خواب آلود برای فرار از غیبت در کلاس درس در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. این دانش آموز پرتره خود را روی بوم چاپ کرده و آن را جلوی صورت خود گذاشت تا خودش با خیال راحت خوابیده و تصویرش به جای خودش به درس گوش دهد.

 

شگرد ساده و جالب یک دانش آموز برای فریب استاد

با این روش به راحتی میتوانید سر کلاس بخوابید + تصاویر

با این روش به راحتی میتوانید سر کلاس بخوابید + تصاویر

 

با این روش به راحتی میتوانید سر کلاس بخوابید!

جدیدترین مطالب