شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم + تصاویر

شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم + تصاویر

شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم

 

یک نوزاد وحشتناکی که مادرش بعد از به دنیا آوردنش ترسید.این نوزاد مثل همه نوزاد نبود قیافه وحشتناکی داشت که مادر بیچاره بعد از تولد این نوزاد وحشتناک ترسید و متوجه شد فرزندش دچار بیماری عجیبی است.

 

یک زن حامله وقتی صورت نوزادش را که از رحم خارج می شد دید شوکه شد. به محض تولد لویی کوچولو پرستار رو به مادر گفت نوزادت چهره خنده داری دارد، اما مادر با دیدن کودکش متوجه همه چیز شد. نوعی ناهنجاری شدید بنام تریچر کالینز صورت کودک را به شکلی غیر طبیعی در آورده بود؛ چشم های رو به پایین، گوشی که کامل فرم نگرفته بود، مشکلات تنفسی، کلامی و تغذیه ای تنها بخشی از مشکلات لویی کوچک بود.

 

دکترها به مادر گفتند که کودک تا آخر عمر قادر به تکلم، شنید و خوردن بصورت طبیعی نخواهد بود، حالا پس از گذشت مدتی با قرار دادن لوله ای در معده و گلو همچنین گذاشتن سمعکی بر پیشانی برای حل مشکل شنوایی، او توانسته کمی به زندگی عادی برگرد. اما عاطفه و مهر این مادر او را بر آن داشته تا به دنبال راه حلی اساسی برای تغییر شرایط ناهنجار زندگی کودک خود کند.

 

او با جست و جوی بسیار پزشکی را پیدا کرده که حاضر است صورت کودک او را در ازای در یافت مبلغ 150 میلیون تومان جراحی کرده و قسمت های غیر طبیعی را برایش بازسازی کند. حالا مادر و پدر لویی به شدت در حال جمع آوری پول از طریق انجمن های خیریه فعال در فضای مجازی هستند تا کمکی به فزرند خود و دیگر کودکان مشابه کنند.

شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم + تصاویر

شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم + تصاویر

شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم + تصاویر

شوکه شدن زن حامله هنگام خارج شدن نوزاد از رحم + تصاویر

جدیدترین مطالب