نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان + تصاویر

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان + تصاویر

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان

  در هر کشوری پس از مرگ انسان ها بنابر وصیت آن فرد و قانون کشور جنازه او را دفن و یا می سوزاند. اما در برخی از کشورها جنازه مردگان را به شکل های عجیبی از بین می برند.

 

همه ما روزی خواهیم مرد. اما همه ما مراسم تدفین یکسانی نخواهیم داشت. افراد با دین‌ها و مراسم مختلف رسوم مختلفی هم دارند. برای مسال بودایی‌ها را در نظر بگیرید. آن‌ها جنازه رفتگان‌شان را می‌سوزانند و بعد خاکستر آن را یا در منزلشان و یا مکانی که آرامگاه نام دارد در قفسه‌هایی با نام و نشانی مخصوص نگه می‌دارندو بعضی‌ها هم خاکستر را به زادگاه فرد برده و در خاک آن پخش می‌کنند.

 

همچنین عده‌ای هم آن را در دریا می ریزند. اما در اینجا در مورد اتفاقات متفاوتی می‌خوانیم که هرگز نشنیده بودیم با خاکستر انجام شود. به گزارش سایت سماتک البته بعضی ها هم وصیت‌ها عجیبی می‌کنند. مثلا می‌خواهند خاکسترشان به فضا برده شود و نیازی هم به پرداخت هیچ مبلغی نیست.

 

کوزه یا گلدان سفالی:

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان + تصاویر

اینکه گلدان یا کوزه‌ای تهیه کنید تا خاکستر مرحوم را در آن بریزید اصلا عجیب نیست. عجیب این است که کارخانه‌ای گلدان‌ یا کوزه‌هایی می‌سازد که کاملا شبیه فرد فوت شده‌است.

 

فریزبی:

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان + تصاویر

چه کسی به این فکر افتاد تا خاکستر مرحوم را داخل فریزبی بریزند و به دوستان و عزیزانشان تقدیم کنند؟ حتما کسی که فریزبی را اختراع کرده‌است!

 

تاتو:

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان + تصاویر

امروزه تاتوهای افراد بسیار بزرگ است و همین تاتوکاران را براین داشته تا از این موقعیت استفاده کنند و کسانی که عزیزی را از دست داده‌اند خاکسترش را با جوهر ترکیب کنند و البته با آن تصویر فرد را روی بدن فرد تاتو کنند.

 

شیشه‌های رنگی:

خلق آثار و سازه های شگفت انگیز با خاکستر انسان + تصاویر

کارخانه‌ای خلاق با خاکسترافراد شیشه‌های رنگی‌ای درست می‌کند که همیشه می‌توانند آن را با خود داشته باشند یا در قسمتی از خانه از آن استفاده کنند.

جدیدترین مطالب