سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور + تصاویر

سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور + تصاویر

کاسه های توالت به عنوان ظرف های سرو غذا

تمامی رستوران ها  در سراسر جهان در پی یافتن راهی برای جذب مشتری هستند. صاحبان رستوران ها از هر راهی برای ایجاد تنوع و خلاقیت استفاده میکنند. اینبار در یکی از رستوران های اندونزی، مشتری ها باید در کاسه های توالت غذا سرو کنند! شاید اینکار بیشتر ار اینکه اشتها برانگیز باشد باعث حالت تهوع میشود. ولی شاید این هم یک راه برای جذب مشتری باشد…

سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور + تصاویر

کافه Jamban در Semarang در اصل رستورانی با تِم توالت است که تمامی غذاها را در کاسه‌های دست‌شوئی سرو می‌کند. Jamban به زبان اندونزیایی یعنی «توالت». جا دارد اشاره‌کنیم که صندلی‌های این کافه نیز به شکل توالت فرنگی انتخاب‌شده‌اند.

 

از همه هوشمندانه‌تر، غذای اصلی آن است که خوراک گوشت قلقلی است و تمام و کمال فضای دست‌شوئی و گرفتگی چاه را برای مشتری یادآوری می‌نماید. اینکه مردم چگونه می‌توانند این غذاها را میل کنند واقعا سوال برانگیز و عجیب است زیرا حتی دیدن تصاویر این کافه نیز قابل‌تحمل نیست، چه برسد به‌صرف غذا در آن.کافه Jamban در Semarang در اصل رستورانی با تِم توالت است که تمامی غذاها را در کاسه‌های دست‌شوئی سرو می‌کند. Jamban به زبان اندونزیایی یعنی «توالت». جا دارد اشاره‌کنیم که صندلی‌های این کافه نیز به شکل توالت فرنگی انتخاب‌شده‌اند.

 

از همه هوشمندانه‌تر، غذای اصلی آن است که خوراک گوشت قلقلی است و تمام و کمال فضای دست‌شوئی و گرفتگی چاه را برای مشتری یادآوری می‌نماید. اینکه مردم چگونه می‌توانند این غذاها را میل کنند واقعا سوال برانگیز و عجیب است زیرا حتی دیدن تصاویر این کافه نیز قابل‌تحمل نیست، چه برسد به‌صرف غذا در آن.

سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور + تصاویر

جالب است برای آن‌هایی که معده‌های حساسی داشته و سریع دچار تهوع می‌شوند، کیسه‌های مخصوص وجود دارد.مالک این رستوران Budi Laksono نام داشته و سابقا در دولت اندونزی به‌عنوان کارشناس تغذیه و بهداشت خدمت می‌نموده. او ادعا می‌کند که هدفش از راه‌اندازی چنین رستوران تهوع انگیزی نمایش وضعیت نابسامان کشورهای جهان سوم است.

 

سرو غذا در کاسه‌های توالت در حالی است که هنوز بسیاری از مردم در اندونزی دستشویی ندارند و این کافه به‌نوعی نمادی برای اعتراض به این عقب‌ماندگی در کشور یادشده محسوب می‌گردد.بااینکه از بهار امسال که Jamban بازشده تاکنون انتقادها و اعتراض‌های زیادی داشته اما همچنان گردشگران محلی و خارجی مشتاق صرف غذا در چنین فضای نامناسبی هستند.

سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور + تصاویر

سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور + تصاویر

 

سرو غذا در کاسه های توالت چندش آور

جدیدترین مطالب