سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا

بیشک همه مردم دنیا وقتی به هم می رسند به گونه ای سلام و احوال پرسی می کنند و همه کشورها سنت های خاص خود را دارند شما از احوال پرسی برخی از کشورها با خبرید که چگونه و با چه گویشی از هم احوال پرسی می نمایند ولی شاید از  سلام کردن بعضی از ملل بی خبرید در این مطلب ما روش و سنت سلام و احوال پرسی مردم دنیا را برای شما بازگو خواهیم کرد در ادامه تصاویر و جزئیات سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا  را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

آداب سلام دادن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که به نوعی نشان دهنده احترام به دیگران است. کمی درباره آداب و رسوم فرهنگ های دیگر بدانید تا بدانید هنگام سفر به کشورهای دیگر چگونه رفتار کنید. ما ۱۲ آداب سلام دادن از سراسر دنیا آورده است که تمام آن ها متفاوت تر از یک دست دادن ساده هستند.

 

فیلیپین

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

فیلیپینی ها آداب سلام دادن زیبایی به نام “مانو” دارند که نشان دهنده احترام به بزرگ ترهاست. آن ها دست بزرگ ترها را می گیرند و به آرامی به پیشانی خودمی فشارند.

 

ژاپن

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

ژاپنی ها هنگام سلام و احوالپرسی به یکدیگر تعظیم می کنند. البته زاویه تعظیم و طول کشیدن آن به موقعیت بستگی دارد.

 

هندوستان

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

هندی ها هنگام سلام دادن کلمه “ناماسته” را به زبان می آوردند و دست ها را روی سینه قرار داده و کف دست ها را به هم می فشارند.

 

تایلند

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

احوالپرسی تایلندی ها که “وای” نام دارد درست مثل هندی ها ژست دعا می گیرند و کمی هم تعظیم می کنند.

 

فرانسه

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

در فرانسه وقتی دو نفر همدیگر را ملاقات می کنند روبوسی می کنند.

 

نیوزیلند

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

آداب سلام دادن در میان مردم مائوری در نیوزیلند “هونگی” نام دارد. آن ها هنگام سلام دادن بینی و پیشانی را به هم می فشارند.

 

بوتسوانا

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

در بوتسوانا باید هنگام احوالپرسی حرکات بسیار ساده ای را انجام داد. آن ها با دست راست به هم دست می دهند و با دست چپ آرنج دست راست را می گیرند. سپس به حالت عادی بر می گردند و کلمه Lae kae که همان حالت چطوره خودمان است را به زبان می آورند.

 

مغول

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

مغول ها به میهمانان شان شالی به نام hada هدیه می دهند و هنگام دادن هدیه کمی خم می شوند و با دو دست شال را هدیه می دهند.

 

یونان

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

یونانی ها معمولا هنگام احوالپرسی به پشت یا شانه های یکدیگر می زنند.

 

کنیا

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

جنگجویان قبیله ماسای در کنیا تازه واردها را به مراسم رقص دعوت می کنند. در این مراسم افراد یک دایره تشکیل می دهند و مسابقه بلندترین پرش را اجرا می کنند.

 

مالزی

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

مردم مالزی با هر دو دست به یکدیگر دست می دهند و سپس کف دست را روی قلب قرار میدهند.

 

تبت

سنت های سلام و احوال پرسی ملل مختلف دنیا + تصاویر

تبتی ها زبان شان را هنگام سلام و احوالپرسی بیرون می آورند. این رفتار یادآور پادشاه تبت در قرن نهم است که زبانی سیاه داشت.

 

منبع:bedunim.ir

جدیدترین مطالب