نیم نگاهی به گذشته

ماجرای خواستگاری در قله کوه آتشفشانی با کمک نیروهای امداد

ماجرای خواستگاری در قله کوه آتشفشانی با کمک نیروهای امداد

ماجرای خواستگاری در قله کوه آتشفشانی با کمک نیروهای امداد

یک مرد جوان و پرهیجان برای فراهم کردن مقدمات خواستگاری از دختر مورد علاقه اش تصمیم گرفت تا بر قله کوه آتشفشان صعود کند و این کار را با کمک نیروهای امداد و نجات کوهستان انجام داد.

ماجرای خواستگاری در قله کوه آتشفشانی با کمک نیروهای امداد

 آقای مایکل بنکس 27 ساله 600 پا از کوه آتشفشانی «مورو راک» بالا رفت تا در زیبایی‌هایی که از گدازه‌های آتشفشانی به جای مانده بود از دختر مورد علاقه‌اش با ارتباط ویدئویی خواستگاری کند.

 

خبر خوب اینکه آن خانم جواب مثبت داد اما خبر بد این است که این دادماد خوش حال و رمانتیک، در بین سخره‌های این کوه گیر کرد و نتوانست راه رفته را باز گردد. در نتیجه با تیم نجات تماس گرفت.

ماجرای خواستگاری در قله کوه آتشفشانی با کمک نیروهای امداد

او نه راه پیش داشت و نه راه پس و شیب آنقدر تند بود که نیروی امداد با هلیکوپتر به کمک او آمد.

جدیدترین مطالب