بدنسازی که با قلب مصنوعی دست از کار نکشیده است + تصاویر

بدنسازی که با قلب مصنوعی دست از کار نکشیده است + تصاویر

قلب مصنوعی همراه با این بدنساز

 

بدنسازی که با قلب مصنوعی دست از کار نکشیده است. خیلی از افراد معمولا  انجام کار های روزمره شان را هم به بهانه های مختلف پشت سر می اندازند و از زیر بار انجامش شانه خالی میکنند. اما میدانیم که این ها بهانه هایی بیش نیستند از بی ارادگی ما نشات میگیرد. در حالی وجود دارند افرادی با وجود شرایط سخت باز هم دست از فعالیت خود برنداشته اند. بدنساز زیر با قلب مصنوعی نمونه خوبی برای این موضوع است.

بدنسازی که با قلب مصنوعی دست از کار نکشیده است + تصاویر

وبسایت سماتک: به مدت ۳ سال او قلب مصنوعی اش را در کوله پشتی اش حمل میکند.

 

یک روز بی آنکه دلیل خاصی داشته باشد. در سینه اش درد غیر قابل تحملی احساس کرد.  او  به طور حرفه ای ورزش می کرد. و این درد بیشتر از اطرافیان خودش را ترساند. با مراجعه  به پزشک فهمید مشکل حاد قلبی دارد.

بدنسازی که با قلب مصنوعی دست از کار نکشیده است + تصاویر

بعضی از ماهیچه های قلبش از کار افتاده و قلب قادر به پمپ خون به سرتاسر بدن نبود. در  واقع قلبش به آرامی در حال خاموش شدن بود. آن زمان هنوز احساس قدرت میکرد. ولی کم کم نارسایی قلبی خودش را نشان داد. نفس نفس می زد و زمان بسیار کوتاهی میتوانست  روی پاهایش بایستاد.

 

قرار بر این بود برای اندرو جونز قلب جدید پیدا شود. او در نوبت قرار گرفت. اما به سرعت حال  مرد جوان بد و بدتر شد. وقتی با تنگی نفس حاد، بالا آوردن خون به بیمارستان منتقل شد.  دیگر اواخر کار قلب جوانش  بود.

 

سه سال از عمل قلب اندرو می گذرد. هنوز قلب اهدایی پیدا نشده است. به همین دلیل او با قلبی مصنوعی در کوله پشتی اش به زندگی ادامه می دهد. قسمت جالب ماجرا این  است او هنوز ورزش بدنسازیش را انجام داده و مانکن محصولات ورزشی است. اندرو در صفحه اجتماعی اش سعی می کند به افرادی که بیماری مشابه او دارند. امید دهد او می داند اعتباری به آینده نیست. نه تنها برای او بلکه برای تمام انسان ها به همین دلیل بارها تاکید  میکند. ترس و نا امیدی را کنار بگذارند. اجازه ندهند هیچ چیز حتی بیماری مانع راهی شود  که برای آینده در پیش گرفته اند.

 

بدنسازی که با قلب مصنوعی دست از کار نکشیده است

جدیدترین مطالب