نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

 

راننده ای که فکر میکرد از پل که داخل رودخانه قرار گرفته و نیمه ای از آن درآب رودخانه فرو رفته است می تواند مسافرکشی نماید دچار حادثه شد و مسافرانش را در دردسر انداخت .

 

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

راننده ای با تاکسی در رودخانه مسافر کشی میکند

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

این راننده تاکسی انگلیسی با اعتماد کامل به ماشین راه افتاد تا از داخل آب عبور کند و مسافرانش را به آن طرف جاده پر از آب برساند اما در میانه راه بود که این ماشین در آب فرو رفت و بیش از آن جلو نرفت.

 

در نتیجه همین فرو رفتن در آب و جلو نرفتن خودرو مسافران مجبور شدند از تاکسی خارج شوند و بعد از تماس با نیروهای امداد منظر بمانند تا نجات پیدا کنند.

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

راننده ای با تاکسی در رودخانه مسافر کشی میکند

تاکسی های خطی که داخل رودخانه مسافرکشی می کنند

این افراد کمی بعد با کمک نیروهای امداد به وسیله هلی‌کوپتر از آب بیرون کشیده شدند.

 

گفتنی است، این اتفاق در رودخانه تاین در انگلستان افتاد.

جدیدترین مطالب